Bewegen en sport

Een actieve leefstijl houdt leerlingen fit en gezond. Als Gezonde School geef je goede lessen bewegingsonderwijs en heb je extra aandacht voor inactieve leerlingen. Ook bied je bewegings- en sportactiviteiten aan in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders in de buurt.

  • Wil je structureel aan de slag met het thema Bewegen en sport? Bekijk dan wat je nog kunt doen aan de hand van de vier pijlers (educatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid). 

  • Wil je weten of je voldoet aan de criteria voor het vignet Bewegen en sport? Check dan hier de vragenlijst voor: POSO (SO-scholen kunnen gebruikmaken van de criteria voor PO), VOMBO.

  • Wil jij aan de slag met lesmaterialen over het thema Bewegen en sport? Die vind je op de website van GGD Fryslân