Welbevinden

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op jouw school. Binnen een Gezonde School geef je leerlingen de ruimte om zich te ontplooien, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen en zo goede sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen.

  • Wil je structureel aan de slag met het thema Welbevinden? Bekijk dan wat je nog kunt doen aan de hand van de vier pijlers (educatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid). 

  • Wil je weten of je voldoet aan de criteria voor het vignet Welbevinden? Check dan hier de vragenlijst voor: 
    po en so
    vo en vso
    mbo en mbo invultabel educatie

  • Wil jij aan de slag met lesmaterialen over het thema Welbevinden? Die vind je op de website van GGD Fryslân. Via het filter kun je kiezen voor materialen in de diverse categorieën. Denk bij Welbevinden bijvoorbeeld ook aan kindermishandeling, pesten, rouw- en verdriet, sociale vaardigheden.