Ga naar de inhoud

Oud thema 'Fysieke veiligheid'

Sinds 31 december 2021 is het voor scholen niet meer mogelijk om te werken aan het thema Fysieke veiligheid (PO, SO, VO en MBO) in het kader van Gezonde School. De thema’s zijn per genoemd onderwijsniveau ook uit het overzicht op Gezondeschool.nl verdwenen en daarbij vervalt het vignet Gezonde School.

Scholen in het PO en SO hadden tot uiterlijk 30 november 2021 de tijd om een themacertificaat Fysieke Veiligheid aan te vragen of te verlengen. Voor scholen die werken met het Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2020-2021 valt de aanvraag nog binnen de verantwoordingstermijn. Voor scholen die werken met het Ondersteuningsaanbod 2021-2022 gaat de aanvraag niet op als verantwoording vanwege een wijziging in de verantwoordingstermijn (door 40/60% knip).

Wil je wel aan de slag met lesmaterialen over het thema Fysieke veiligheid? Die vind je op de website van GGD Fryslân