Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Bij GGD Fryslân respecteren we de privacy van onze websitebezoekers en wij zorgen ervoor dat wij zorgvuldig en veilig omgaan met de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt.  Wij verwerken jouw gegevens alleen op een wijze die overeenstemt met de eisen die de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), daaraan stelt.  Meer informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens kun je lezen in onze algemene Privacyverklaring GGD Fryslân