Waarom Gezonde School?

Kinderen zijn gemiddeld 26 uur per week op school. Een school die op een structurele en samenhangende manier werkt aan gezondheid draagt bij aan:

 • de gezondheid
 • het welbevinden en
 • de schoolprestaties van leerlingen.

Daarmee bied je jouw leerlingen een betere basis voor hun verdere ontwikkeling. Dit alles doe je bij voorkeur samen met leerlingen, leerkrachten en ouders. Zo vergroot je de betrokkenheid bij jouw school. (Tekst gaat verder onder video.)

 • Leerlingen die gezond zijn, zitten vaak ook lekkerder in hun vel. 
 • Leerlingen die gezond zijn, leveren betere schoolprestaties, waarmee je voortijdig schoolverlaten terugdringt.
 • Leerlingen die gezond zijn, maken sneller een gezonde keuze en hebben daar ook later in hun leven iets aan.
 • Gezond gedrag wordt niet alleen thuis maar ook op school gestimuleerd. Dat maakt het voor ouders gemakkelijker om hun kinderen gezond op te voeden.
 • Ook kunnen ouders thuis aansluiten bij ‘lastige’ onderwerpen die op met de Gezonde School-aanpak worden behandeld, zoals seksualiteit en drugspreventie. 
 • Dankzij Gezonde School zijn kinderen beter in staat zijn om zelf gezonde keuzes te maken.
 • Ouders kunnen bewust kiezen voor een school die een gezonde leefstijl belangrijk vindt en daar extra aandacht aan besteedt.
 • Door aandacht te besteden aan een persoonlijk thema als gezondheid, maak je lesgeven voor veel medewerkers interessanter.
 • Medewerkers weten beter hoe ze gezondheidsproblemen signaleren en hoe ze daarop kunnen reageren.
 • Doordat leerlingen beter in hun vel zitten en minder verzuimen, verloopt het leerproces beter. Dat vraagt minder energie van de leerkracht. 
 • Een Gezonde School draagt ook bij aan de gezondheid van medewerkers, waardoor het werken plezieriger wordt en het ziekteverzuim daalt. 
 • De Gezonde School-aanpak helpt de school om prioriteiten te stellen en keuzes vast te leggen. Zo gebruik je de schaarse tijd en financiën op school efficiënt en doelgericht.
 • Een gezonde leefstijl van leerlingen is een gedeelde verantwoordelijkheid van school en ouders. De aanpak helpt om ouderbetrokkenheid te versterken.

Enthousiast geworden? Ga dan aan de slag! Mocht je nog hulp kunnen gebruiken, dan kun je altijd aankloppen bij de Gezonde School-adviseur bij jou in de buurt.