Gefeliciteerd!

Wij feliciteren onderstaande scholen van harte met het behalen van het vignet Gezonde School. 

School Themacertificaat behaald
OBS De Brêge, Scharsterbrug Relaties en seksualiteit
Albertine Agnesschool, Oranjewoud Bewegen en sport
CBS De Adelaar, Wolvega Welbevinden
Julianaschool, Sneek Relaties en seksualiteit

 

School Themacertificaat behaald
OBS De Lamer, Oldelamer Welbevinden
De Triade, De Kampingerhof, Oosterwolde Welbevinden
OBS De Kameleon, Drachten Welbevinden
   

 

School Themacertificaat behaald
R.S.G. Magister Alvinus, locatie ISK, Sneek Bewegen en sport
CBS It Harspit, Oppenhuizen Relaties en seksualiteit
PCBO Rehoboth, Frieschepalen Voeding
   

 

School Themacertificaat behaald
De Treffer, Gorredijk Bewegen en sport
OBS De Pikeloer, Wiuwert Relaties en seksualiteit
Singelland, Burgum Voeding
   

 

School Themacertificaat behaald
R.S.G. Magister Alvinus, Sneek Relaties en seksualiteit
I.K.C. Franciscus, Leeuwarden Bewegen en sport
Dorpsschool De Blesse, De Blesse Relaties en seksualiteit
OBS De Ynset, Rottum Relaties en seksualiteit
Praktijkschool De Diken, Sneek Relaties en seksualiteit
SBO De Súdwester, Sneek Relaties en seksualiteit
De Triade, Wolvega Voeding
CBS Spring!, Heerenveen Bewegen en sport
OBS Zuid, Wolvega Bewegen en sport
   

 

School Themacertificaat behaald
Dorpsschool De Blesse, De Blesse Voeding
IKC De Arke, Lemmer Fysieke veiligheid
De Wingerd, Damwoude Bewegen en sport
Johannes Postschool, Sneek Welbevinden
It Tredde Sté, Jirnsum Relaties en seksualiteit
   

 

School Themacertificaat behaald
Aeres VMBO, Leeuwarden Relaties en seksualiteit
SBO De Súdwester, Sneek Voeding
De Wingerd, Damwâld Welbevinden
Talryk, Drachten Voeding
De Buitenkans, Heerenveen Voeding
De Arke, Lemmer Relaties en seksualiteit

 

School Themacertificaat behaald
Thomas van Aquinoschool, Sneek Bewegen en sport
De Arke, Lemmer Bewegen en sport

 

School Themacertificaat behaald
Jenaplanschool De Wiekslag, Drachten Bewegen en sport
CBS De Reinbôge, Tjerkwerd Welbevinden

 

School Themacertificaat behaald
OBS 't Swannestee, Langweer Voeding
CBS De Earste Trimen, Nijland Voeding
Sinne, Sneek Bewegen en Sport
De Triade, Wolvega Welbevinden

 

School Themacertificaat behaald
OBS 't Holtpad, Nijeholtpade Bewegen en sport
Albertine Agnesschool, Oranjewoud Voeding
OBS De Tjongeling, Oldeberkoop Voeding
Mgr Scholtensschool, Wolvega Welbevinden
OBS De Tweespan/OBS De Meerpaal, Lemmer Welbevinden
Julianaschool, Sneek Welbevinden
OBS De Brêge, Scharsterbrug Voeding
   

 

School Themacertificaat behaald
OBS Het Vogelnest, Heerenveen Bewegen en sport
Op 'e Trije, De Oanset, Ried Relaties en seksualiteit
Thomas van Aquinoschool, Sneek Relaties en seksualiteit
SBO Wetterwille, Sneek Bewegen en sport
CBS Het Kompas, Heerenveen Voeding
Mgr Scholtensschool, Wolvega Voeding
Op 'e Trije, Ferwert Voeding
OBS De Opslach, Wommels Relaties en seksualiteit
Op 'e Trije, Ferwert Relaties en seksualiteit
OBS De Riemsloot, Appelscha Welbevinden
Aeres, Sneek Relaties en seksualiteit
VSO De Zwaai, Drachten Bewegen en sport
SBO It Heechhôf, Drachten Bewegen en sport
Montessorischool De Plotter, Drachten Milieu en natuur
De Wingerd, Damwâld Relaties en seksualiteit
't Finster, Workum Bewegen en sport
OBS Twa yn ien, Echtenerbrug Bewegen en sport
OBS It Bynt, Winsum Bewegen en sport

 

School Themacertificaat behaald
CSG Comenius Zamenhof Voeding
   

 

School Themacertificaat behaald
OBS Zuid, Wolvega Relaties en seksualiteit
OBS Ekke de Haan, Heerenveen Voeding
CSG Liudger, Drachten (locatie De Ring) Roken, alcohol- en drugspreventie
CSG Liudger, Drachten (locatie De Venen) Roken, alcohol- en drugspreventie
   

 

School Themacertificaat behaald
OSG Sevenwolden, Joure (locatie Plein Joure) Relaties en seksualiteit
CBS Het Kompas, Heerenveen Bewegen en sport
Openbaar Kindcentrum 't Wad, Harlingen Bewegen en sport
   

 

School Themacertificaat behaald
CBS De Grûnslach, Wjelsryp Voeding
Adenium, Het Mozaïek, Drachten Welbevinden
It Tredde Sté, Jirnsum Bewegen en sport
Montessorischool De Plotter, Drachten Bewegen en sport
Basisschool It Leech, Pingjum Voeding
IKC Willen Alexander, Leeuwarden Bewegen en sport
CBS De Opdracht, Ureterp Voeding

 

School Themacertificaat behaald
CBS De Opdracht, Ureterp Welbevinden
OBS Ekke de Haan, Heerenveen Bewegen en sport
CSG Comenius Zamenhof, Leeuwarden Roken, alcohol- en drugspreventie
SO De Wingerd, Klimmer, Damwâld Bewegen en sport
St. Franciscusschool, Wolvega Voeding
Praktijkschool De Diken, Sneek Bewegen en sport
   

 

School Themacertificaat behaald
OBS De Tweespan, Lemmer Welbevinden
PCBO Rehoboth, Frieschepalen Bewegen en sport
OBS De Tjongeling, Oldeberkoop Bewegen en sport
Aeres VMBO Leeuwarden Voeding
   
   
   

 

School Themacertificaat behaald
OBS Zuid Wolvega Welbevinden
Openbaar Kindcentrum 't Wad, Harlingen Voeding
VSO De Zwaai, Drachten Voeding

 

School Themacertificaat behaald
Aeres, Sneek Voeding
CBS De Roerganger, Heerenveen Bewegen en sport
It Tredde Sté, Jirnsum Welbevinden
VSO De Zwaai, Drachten Welbevinden
It Tredde Sté, Jirnsum Milieu en natuur
OBS De Striepe, Oldeholtpade Bewegen en sport
CBS De Boustien, De Westereen Welbevinden
CBS De Reinbôge, Tjerkwerd Voeding

 

School Themacertificaat behaald
CBS De Roerganger, Heerenveen Voeding

 

School Themacertificaat behaald
OBS Zuid, Wolvega Milieu en natuur
CBS De Paedwizer, Sint Nicolaasga Welbevinden
De Pipegaal, De Meiboom, Warns Welbevinden
Dr. E.A. Borgerschool, Joure Bewegen en sport
OBS Dr. Theun de Vriesskoalle, Feanwâlden Voeding
CBS De Wegwijzer, Wolvega Welbevinden
   

 

School Themacertificaat behaald
CBS Spring!, Heerenveen Voeding
De Pipegaal/De Populier, Makkum Welbevinden

 

School Themacertificaat behaald
Twa Fjilden, Joure Bewegen en sport
Singelland VO, Burgum Roken, alcohol- en drugspreventie
OBS De Pipegaal, Workum Relaties en seksualiteit
OBS De Opslach, Wommels Bewegen en sport
De Pipegaal/De Skulpe, Hindeloopen Relaties en seksualiteit
SBO It Heechhôf, Drachten Welbevinden
De Pipegaal/De Populier, Makkum Relaties en seksualiteit
CBS Joh. Looijengaskoalle, Surhuizum Bewegen en sport
OBS De Pipegaal, Workum Welbevinden
OBS De Tille, Drachten Welbevinden
CBS De Earste Trimen, Nijland Milieu en Natuur
Friesland College, Leeuwarden Relaties en Seksualiteit
   

 

School Themacertificaat behaald
Kindcentrum Trianova, Leeuwarden Voeding
OBS Westermarskoalle, Joure Relaties en seksualiteit
Friesland College, Heerenveen Relaties en seksualiteit
   

 

School Themacertificaat behaald
Albertine Agnesschool, Oranjewoud Welbevinden
Plein Joure, Bornego Collega Voeding
OBS De Opslach, Wommels Welbevinden
De Pipegaa/De Skulpe, Hindeloopen Welbevinden
   

 

School Themacertificaat behaald
Friesland College, Leeuwarden Welbevinden
IKC Franciscus, Leeuwarden Welbevinden
Friesland College, Leeuwarden Voeding
OBS Zuid, Wolvega Voeding
   

 

School

Themacertificaat behaald

Firda Heerenveen Welbevinden
OBS De Striepe, Oldeholtpade Welbevinden
   
   
   

 

School

Themacertificaat behaald

CSG Liudger, De Ring, Drachten Bewegen en sport
CSG Liudger, De Venen, Drachten Bewegen en sport
CBS De Boustien, De Westereen Bewegen en sport
SbO De Súdwester, Sneek Bewegen en sport
   

 

School

Themacertificaat behaald

Julianaschool, Sneek Bewegen en sport
OBS Dorpsschool Wolvega Welbevinden

 

School

Themacertificaat behaald

OBS De Tjongeling, Oldeberkoop Welbevinden
OBS Boekhorst, Oosterwolde Welbevinden

School

Themacertificaat behaald

OBS De Kameleon, Drachten Bewegen en sport
CBS De Grûnslach, Wjelsryp Welbevinden
Twa Fjilden, Joure Welbevinden