Gezonde leerlingen presteren beter!

 • Vindt u gezondheid ook belangrijk? Ga aan de slag met de Gezonde School-aanpak. Deze aanpak betekent niet altijd dat uw school méér moet doen op het gebied van gezondheid en veiligheid. Het gaat erom de tijd en aandacht voor dit onderwerp zo effectief mogelijk in te zetten.

  Op deze website vindt u meer informatie over de volgende onderdelen:

  • Informatie over de Gezonde School-aanpak
  • De verschillende gezondheidsthema's en interventies
  • De contactgegevens van de Gezonde School-adviseur bij u in de regio
  • Nieuwsberichten en nieuwsbrief
  • Lesmaterialen

  Ook een 'Gezonde School' worden? Mail ons: gezondeschoolfryslan@ggdfryslan.nl

Uitgelicht

 • Kinderen goed voorbereid naar voortgezet onderwijs met basispakket Verkeer

  Uit onderzoek blijkt dat kinderen te weinig praktisch verkeersonderwijs krijgen. Ze fietsen steeds minder en gaan op steeds latere leeftijd zelfstandig naar school. Hun verkeersvaardigheid en verkeersinzicht is daardoor onvoldoende voor een veilige oversteek naar het voortgezet onderwijs. Provincie Fryslân (ROF) en Veilig Verkeerd Nederland (VVN) hebben een basispakket met verkeerslessen ontwikkeld waar alle basisscholen in Fryslân gratis gebruik van kunnen maken. De lessen sluiten aan bij kerndoel 35*.
  VVN biedt scholen in samenwerking met partners, als SBV, ANWB en fietsersbond verschillende pakketten aan zodat alle kinderen na acht jaar basisschool voldoende verkeersles hebben gehad. De kinderen moeten acht jaar verkeerstheorie krijgen aangevuld met in elk geval één praktische les per jaar. Zo worden er fietslessen aangeboden, lessen over afleiding door smartphones, oversteeklessen en ‘dode hoek’ les. Met de afsluiting van een theoretisch- en praktisch verkeersexamen zouden leerlingen dan voldoende bagage moeten hebben om veilig naar de brugklas te kunnen.

  Scholen worden ontlast doordat VVN de lessen organiseert en een jaarplanning voor elke school op maat verzorgt. Zo krijgt een school jaarlijks een voorstel met de lessen...

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN