Ga naar de inhoud

Aan de slag

In onderstaande infographic zie je hoe je aan de slag kunt gaan met de Gezonde School-aanpak. Daaronder staan de stappen beschreven. Begin vooral klein en breid je activiteiten stap voor stap uit. Elk succes geeft positieve energie om weer door te gaan. Vier het succes, hoe klein het ook is!

De Gezonde School-adviseur van GGD Fryslân kan je bij iedere stap helpen met advies en ondersteuning. (Tekst gaat verder onder afbeelding).

 

 • Bepaal wie van het schoolteam de rol van ‘Gezonde School-coördinator’ (GSC) op zich neemt. Deze coördinator is de contactpersoon voor het team, de ouders en GGD Fryslân. Daarnaast is de coördinator verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van de Gezonde School-aanpak en zorgt dat het onderwerp op de agenda blijft staan.

 • Zoek vrijblijvend contact met de Gezonde School-adviseur bij jou in de buurt.
  Deze adviseur kan je vertellen wat hij/zij voor je kan betekenen als je aan de slag wilt.

 • Bepaal de beginsituatie.
  • Wat doet jouw school al?
  • Wat weet je van de gezondheid van jouw leerlingen?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers?
  • Wat zijn de beleidsprioriteiten van jouw school en gemeente?

 • Kies één of hooguit twee thema’s. Om draagvlak te creëren is het belangrijk dat je de ouders, het team en de leerlingen hierbij betrekt. De Gezonde School-adviseur kan een prioriteitenworkshop organiseren en/of een digitale vragenlijst naar alle betrokken partijen sturen. Meer informatie over de thema’s vind je in het hoofdmenu onder het kopje Thema's. 

 • De test ‘Hoe gezond is jouw school?’ geeft je alvast een indicatie hoever jouw school is en geeft inspiratie over wat je nog meer kunt doen. 

 • Met een prioriteitenworkshop kun je samen met collega's, leerlingen, ouders, verzorgers en de Gezonde School-adviseur bepalen aan welk thema jouw school gaat werken. De Handleiding prioriteitenworkshop helpt je hierbij.
 • Stel een werkgroep samen die verantwoordelijk is voor het uitwerken en uitvoeren van de Gezonde School-aanpak. Deze werkgroep kan bestaan uit leerkrachten, ouders, de directeur, leerlingen en eventueel de conciërge, de buursportcoach of combinatiefunctionaris, de jeugdverpleegkundige en/of de Gezonde School-adviseur van GGD Fryslân.

 • De werkgroep maakt plannen aan de hand van de vier pijlers van Gezonde School, voert dit uit en evalueert.

 • Op de landelijke website vind je allerlei materialen die je kunt gebruiken bij het werken met de Gezonde School-aanpak op jouw school. Hier vind je onder andere een voorbeeld-schoolprofiel, het schoolgezondheidsplan, evaluatievoorbeelden en communicatiematerialen.

  Toolkit met materialen po
  Toolkit met materialen go 
  Toolkit met materialen vo
  Toolkit met materialen mbo
 • Evalueer de activiteiten als werkgroep. Begin hiermee bij de start van de activiteiten. Dan kun je deze informatie ook gebruiken om tussentijds bij te sturen.
  • Wat ging goed en wat kan beter? (Denk hierbij ook aan: Hoe verloopt de samenwerking in de werkgroep? Is er voldoende draagvlak binnen de school?)
  • Welke resultaten hebben jullie behaald? 
  • Wat is het effect van de activiteiten?
  • Hoe gaan jullie nu verder? 

 • Vraag leerlingen, ouders en verzorgers ook hoe zij de Gezonde School-aanpak ervaren. Zijn zij tevreden? Waren zij steeds goed geïnformeerd? Merken zij resultaat? Wat kan beter of anders?

 • Kijk terug, blik vooruit en houd successen vast. Het is belangrijk om bij alle stappen draagvlak te creëren en te behouden.

Draagvlak

Draagvlak betekent dat jouw plan voelt als het plan van álle mensen binnen én buiten de werkgroep. Draagvlak voor de Gezonde School-aanpak is een belangrijke voorwaarde voor succes. Houd rekening met de wensen en meningen van de directie, samenwerkingspartners, medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers. Zij zijn allemaal verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van kinderen. Bovendien kun je gebruikmaken van hun kennis, vaardigheden en netwerk. En niet te vergeten: je hebt hun hulp nodig om het gedrag van leerlingen binnen én buiten schooltijd te veranderen. Als er draagvlak is en je weet dat te behouden, krijg je sneller meer voor elkaar.

Wil jij meer lezen over ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie? Kijk dan op de landelijke website van Gezonde School.

Aanvraag vignet Gezonde School

Je kunt een vignet Gezonde School met een themacertificaat aanvragen als je bij één thema alle pijlers op orde hebt.

Wat zijn de kosten en tijdinvestering?

De tijdinvestering is per school verschillend, maar houd rekening met de tijdinvestering die je bijvoorbeeld kwijt bent voor het creëren van draagvlak binnen het schoolteam, en het betrekken van medewerkers bij de gezonde schoolaanpak. Zorg er daarbij voor dat de Gezonde School-coördinator genoeg ruimte heeft in het takenpakket.

Kosten komen vooral voort uit het aanschaffen van eventueel lesmateriaal, het organiseren van trainingen voor het docententeam en het uitvoeren van activiteiten.

De Gezonde School-adviseur van GGD Fryslân kan je hierbij ondersteuning en hulp bieden om op een structurele en integrale wijze aan de slag te gaan met gezondheidsthema’s op jouw school. GGD Fryslân is voor de financiering van deze ondersteuning afhankelijk van de gemeente en het landelijke subsidieaanbod. Op het moment dat je begeleiding aanvraagt, overleggen we de mogelijkheden met de desbetreffende gemeente.

Regionale samenwerking

Verschillende organisaties in Fryslân hebben samen met GGD Fryslân de handen ineen geslagen om de ambitie van de Friese Preventieaanpak ‘een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân’ na te streven. Onderdeel van deze aanpak zijn ook de partners die al jaren betrokken zijn bij Gezonde School Fryslân.

Meer informatie over de Friese Preventieaanpak vind je op www.friesepreventieaanpak.nl.