Nieuwe website Worden wie je bent

12 februari 2024

Samen met geïnteresseerde scholen in het po, vo en mbo scheppen we extra kansen voor meiden en jongens om zich op school veilig en vrij te kunnen ontwikkelen, zodat ze werkelijk kunnen worden wie ze willen zijn. Op de website staan activiteiten, lesmaterialen, onderzoek over gender en diversiteit. Je kunt ook webinars volgen.

Meer informatie: Zelf doen - Worden Wie Je Bent (wordenwiejebentopschool.nl)