Via de financiële middelen van verschillende ministeries (VWS, OCW en LNV) zijn er geregeld subsidiemogelijkheden die jullie kunnen helpen om aan de slag te gaan met een thema van de Gezonde School. Afhankelijk van de regeling kun je zelf het thema kiezen of is er specifiek één thema waarmee je aan de slag kunt.

De subsidiemogelijkheden zijn over het algemeen beschikbaar aan het begin van het schooljaar of in het voorjaar. Er is een beperkt totaalbudget per jaar beschikbaar, wat betekent dat er geloot wordt bij te veel animo. 

In onderstaande flyer hebben we de huidige subsidieregeling én de vele activiteiten van september t/m december 2022 op een rij gezet: 

Informatie voor po, vo en mbo