Hoe natuurintelligent is jouw groep 8?

08 maart 2023

Contact met natuur verbetert de concentratie en de gezondheid van kinderen. Het draagt bij aan de sociale vaardigheden en verhoogt de creativiteit en het milieubewustzijn. Natuur is niet alleen van belang voor het welzijn van kinderen, het zorgt er ook voor dat ze die natuur beter gaan beschermen. Want waar je van houdt, daar ga je voor zorgen.

De NQ test

Met de NQ-test meten we de natuurintelligentie (NQ) van kinderen: wat weten zij van natuur en hoe verhouden ze zich ertoe? Het NQ van onze groep 8-ers geeft ons inzicht in de staat van het natuuronderwijs in Nederland. Begin 2022 zei minister Dennis Wiersma: we moeten terug naar de basis. Hij doelt op meer aandacht voor rekenen en taal. Wist je dat je van de natuur heel goed kunt leren rekenen? De onderwijsinspectie toetst niet op natuur, terwijl kinderen daar juist belangrijke vaardigheden uit halen voor de toekomst. Daarom willen wij vanuit het programma Natuurrijke School inzetten op meer natuur in het onderwijs.

Onderzoek in groep 8

Wat is het NQ van Nederlandse kinderen? Dat weten we nog niet precies en dat willen we graag onderzoeken. Daarvoor hebben we een leuke NQ test voor groep 8 gemaakt.  Zodat wij een vuist kunnen maken naar de overheid voor beter natuuronderwijs. Ook willen we nieuwe interventies ontwikkelen om daaraan bij te dragen.

Doe je mee met jouw klas?

Voor dit onderzoek willen we (minimaal) duizend groep 8-ers een NQ-test laten doen. Want als we van duizend leerlingen weten hoe verbonden zij zich voelen met natuur, kunnen we uitspraken doen over de hele populatie groep 8-ers in Nederland. De eerste honderd klassen die meedoen ontvangen een waardebon van de IVN-webwinkel t.w.v. 50 euro. Daarnaast maak je als deelnemende school kans op een gratis workshop Buitenles voor het team!

 

Belangrijk om te weten