Roken, alcohol (en drugspreventie)

Door aandacht te besteden aan de preventie van roken, alcohol en drugs, lever je als Gezonde School een belangrijke bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid van je leerlingen. Leerlingen worden weerbaarder en zijn bijvoorbeeld beter bestand tegen groepsdruk.

 

  • Wil je structureel aan de slag met het thema Roken, alcohol (en drugspreventie)? Bekijk dan wat je nog kunt doen aan de hand van de vier pijlers (educatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid). 

  • Wil je weten of je voldoet aan de criteria voor het vignet Roken, alcohol (en drugspreventie)? Check dan hier de vragenlijst voor: POSO (SO-scholen kunnen gebruikmaken van de criteria voor PO), VSO (VSO-scholen kunnen gebruikmaken van de criteria voor VO), VOMBO.

  • Wil jij aan de slag met lesmaterialen over het thema Roken, alcohol (en drugspreventie)? Die vind je op de website van GGD Fryslân
    Let op:

Na 31 december 2021 is het voor PO en SO-scholen niet meer mogelijk om te werken aan het thema Roken en alcohol in het kader van Gezonde School. De thema’s verdwijnen per genoemd onderwijsniveau ook uit het overzicht op Gezondeschool.nl en daarbij vervalt het vignet Gezonde School.

Scholen in het po en so hebben tot uiterlijk 30 november 2021 de tijd om een themacertificaat Roken, alcohol (en drugspreventie) aan te vragen of te verlengen. Voor scholen die werken met het Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2020-2021 valt de aanvraag nog binnen de verantwoordingstermijn. Voor scholen die werken met het Ondersteuningsaanbod 2021-2022 gaat de aanvraag niet op als verantwoording vanwege een wijziging in de verantwoordingstermijn (door 40/60% knip).