Relaties en seksualiteit

Respectvol met elkaar omgaan, weerbaar zijn, het ontwikkelen van normen en waarden, aan kunnen geven wat je wel en niet prettig vindt: op een Gezonde School raken leerlingen vertrouwd met het thema relaties en seksualiteit. Je geeft betrouwbare informatie en biedt leerlingen de ruimte om vragen te stellen over seksualiteit.

  • Wil je structureel aan de slag met het thema Relaties en seksualiteit? Bekijk dan wat je nog kunt doen aan de hand van de vier pijlers (educatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid). 

  • Wil je weten of je voldoet aan de criteria voor het vignet Relaties en seksualiteit? Check dan hier de vragenlijst voor: POVOMBO.

  • Wil jij aan de slag met lesmaterialen over het thema Relaties en seksualiteit? Die vind je op de website van GGD Fryslân