Fysieke veiligheid

Door samen met leerlingen aandacht te besteden aan risico’s en veiligheid in de schoolomgeving, creëer je als Gezonde School een veiliger klimaat. Onderwerpen die hierbij horen zijn veiligheid van het schoolgebouw, het schoolplein, veiligheid tijdens praktijk- en gymlessen, verkeersveiligheid, brandveiligheid en hygiëne.

  • Wil je structureel aan de slag met het thema Fysieke veiligheid? Bekijk dan wat je nog kunt doen aan de hand van de vier pijlers (educatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid). 

  • Wil je weten of je voldoet aan de criteria voor het vignet Fysieke veiligheid? Check dan hier de vragenlijst voor: PO. Alleen PO-scholen kunnen een een themacertificaat aanvragen voor dit thema. 

  • Wil jij aan de slag met lesmaterialen over het thema Fysieke veiligheid? Die vind je op de website van GGD Fryslân

Let op:

Na 31 december 2021 is het voor scholen niet meer mogelijk om te werken aan het thema Fysieke veiligheid (PO, SO, VO en MBO) in het kader van Gezonde School. De thema’s verdwijnen per genoemd onderwijsniveau ook uit het overzicht op Gezondeschool.nl en daarbij vervalt het vignet Gezonde School.

Scholen in het PO en SO hebben tot uiterlijk 30 november 2021 de tijd om een themacertificaat Fysieke Veiligheid aan te vragen of te verlengen. Voor scholen die werken met het Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2020-2021 valt de aanvraag nog binnen de verantwoordingstermijn. Voor scholen die werken met het Ondersteuningsaanbod 2021-2022 gaat de aanvraag niet op als verantwoording vanwege een wijziging in de verantwoordingstermijn (door 40/60% knip).