Week van de Lentekriebels | 20 t/m 24 maart 2023

17 januari 2023

Maandag 20 maart 2023 is het zover, dan start de nationale Week van de Lentekriebels voor het speciaal- en basisonderwijs! Het thema dit jaar is: ‘Wat vind ik fijn?’. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt en een positief zelfbeeld.

De Week van de Lentekriebels helpt om structureel aandacht te geven

Eén van de doelen van de Week van de Lentekriebels is om scholen kennis te laten maken met relationele en seksuele vorming. Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven aan relaties en seksualiteit. Je zult merken hoe enthousiast leerlingen op de lessen reageren en hoe zinvol het is om hierover les te geven.

Juist op de basisschool al aandacht voor relationele en seksuele vorming

Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit komen. Jonge kinderen hebben al vragen over relaties en seksualiteit. De school sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en ondersteunt kinderen met het geven van juiste informatie en het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het normaal om hierover te communiceren. Ze worden zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, en leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven.

Door relationele en seksuele vorming ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en voor anderen. Zo:

  • durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit.
  • ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema.
  • worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
  • leren ze respectvol met elkaar om te gaan.
  • kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit.

Animatie over het belang van relationele en seksuele vorming

Animatie over het belang van relationele en seksuele vorming in het basis onderwijs - Seksuelevorming.nl 

Aanmelden

Willen jullie als school ook meedoen aan deze week? Meld je dan alvast aan via deze link.

Ondersteuning nodig?

De Gezonde School-adviseur van GGD Fryslân kan je hierbij ondersteunen. Via deze link kan je vinden welke Gezonde School-adviseur werkzaam is in jouw gemeente.