Website Uitgerust in de klas gelanceerd!

12 december 2022

Veel jongeren en ook steeds meer jonge kinderen ondervinden dagelijks problemen van slecht slapen en stress. Piekeren over school, de situatie thuis en smartphonegebruik worden in verschillende onderzoeken genoemd als boosdoeners. Op school kan zich dat uiten in concentratie- en of gedragsproblemen en slechte schoolprestaties.

Als leerkracht kun je daar veel last van hebben. Daarom hebben GGD, JOGG ZHZ, GGD Haaglanden en HAGG in samenwerking met JOGG landelijk en Glos Educatief de website www.uitgerustindeklas.nl gelanceerd. De website bevat informatie en lessuggesties voor leerkrachten om met dit thema aan de slag te gaan. Het thema wordt aan de orde gesteld bij ouders en het geeft tips voor het organiseren van een themaweek. Slaapoefentherapie Nederland verzorgde de filmpjes met ontspanningsoefeningen die op school en thuis kunnen worden gedaan. Komend jaar worden de lessuggesties en ideeën steeds verder uitgebreid.