Vapen en snus | TikTok

13 januari 2023

Om jongeren goed te informeren en te waarschuwen over de risico's van vapen, roken en snus ontwikkelde het Trimbos Instituut voorlichtingsfilmpjes op TikTok. Daarin gaan jongeren in gesprek met experts over de risico's op gezondheidsschade en verslaving.

 Influencers vertellen hoe de tabaksindustrie hen benadert om vapen te promoten. Er zijn signalen vanuit ouders en het onderwijs dat er een toename is van het gebruik van de e-sigaret. Door de fruitsmaakjes en het ontbreken van een onaangename geur gaan er bij jongeren geen alarmbellen af dat vapen schadelijk is. Bovendien is de tabaksindustrie actief op sociale media waar éénzijdige en incomplete informatie wordt verspreid.

In de voorlichtingsfilmpjes stellen jongeren vragen en delen hun negatieve ervaringen. De gesprekken zijn een tegengeluid op de onjuiste claim dat vapen niet zo schadelijk is.

Meer informatie