Stimuleringsbijdrage 'Lekker naar buiten!' Jong Leren Eten

31 augustus 2021

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’  kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken, excursie of een gastles op het gebied van voeding.

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan deze tegemoetkoming zijn voorwaarden verbonden.

Meer informatie over aanmelden en voorwaarden is te vinden op Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! | Jong Leren Eten.