Ga naar de inhoud

Fietsen met Zizo

03 juni 2024

De meeste kinderen fietsen graag. Fijn! Want fietsen is gezond, goed voor het milieu en het zorgt dat kinderen ervaring en zelfvertrouwen krijgen in het verkeer. Het is dan ook een goed idee om te stimuleren dat kinderen vaker gaan fietsen. Kinderen in groep 3 en 4 (en hun ouders) kunnen zich opgeven voor het project van Veilig Verkeer Nederland 'Fietsen met Zizo'. 

Fietsen met Zizo start in de klas, maar wordt vooral ook thuis uitgevoerd. 

  • Tijdens het schooljaar krijg je het fietsdagboek vier keer mee naar huis. Steeds aan het begin van een nieuw seizoen: herfst, winter, lente en zomer.
  • Het fietsdagboek bevat informatie en opdrachten, die de kinderen thuis maken met hun ouders/verzorgers. Hiermee worden zij uitgenodigd om (vaker) de fiets te pakken. Een week lang houdt het kind het fietsdagboek bij. 
  • Aan het eind van ieder seizoen nemen de kinderen het fietsdagboek weer mee naar school en worden de opdrachten klassikaal besproken. 

Samen fietsen zorgt ervoor dat zowel ouders als kinderen meer vertrouwd raken in het verkeer. Kinderen leren met het verkeer om te gaan en ouders zien wat hun kind aankan in het verkeer. Hierdoor stijgt het vertrouwen in het kind, waardoor ouders/verzorgers eerder geneigd zijn om hun kind vaker op de fiets naar school te brengen. En dat heeft als voordeel dat kinderen fietservaring krijgen én er rondom school meer rust is bij het halen en brengen van kinderen.

Neem voor de mogelijkheden op jouw school contact op met Sylvie de Jong van Veilig Verkeer Nederland via steunpuntnoord@vvn.nl