Discussiekaarten leerlingparticipatie VO

22 november 2021

De discussiekaarten met stellingen helpen docenten in de klas om het gesprek aan te gaan met leerlingen over de wensen die zij hebben voor een Gezonde School. En wat zij concreet verstaan onder onderwerpen zoals ‘werken aan welbevinden’ of ‘een groene omgeving in en om de school’.

De Gezonde School-coördinator neemt de input mee naar de Gezonde School-werkgroep, om verder te bespreken hoe de school deze inbreng mee kan nemen bij het werken met de Gezonde School-aanpak.

De discussiekaarten bieden een verdieping op de voorbeeldvragen behoeftepeiling.
Downloads (Discussiekaarten en handleiding bij de discussiekaarten): Discussiekaarten leerlingparticipatie vo | Gezonde School