Nieuws

Zaaiplezier!

Zaaiplezier!

06-05-2019

Met zaaiplezier worden kinderen, hun begeleiders en leerkrachten geïnspireerd om te tuinieren met het groentezadenpakket van Jong leren eten. Elke twee weken ontvangen deelnemende scholen leuke tips en weetjes voor de kinderen en extra informatie voor begeleiders en leerkrachten. Zo wordt moestuinieren makkelijk, leuk, leerzaam en lekker!
Subsidieregeling watertappunt schoolplein

Subsidieregeling watertappunt schoolplein

06-05-2019

Een van de maatregelen uit het Preventieakkoord is gericht op het stimuleren van het drinken van kraanwater. Het ministerie van VWS heeft JOGG en Gezonde School gevraagd een subsidieregeling voor te bereiden voor basisscholen.
Kok in de klas

Kok in de klas

06-05-2019

Op maandag 8 april vond het eerste landelijke 'Kok in de klas'-event plaats. Een groot succes, want meer dan 2000 leerlingen in Nederland deden mee! Op bijna 90 scholen in Nederland werd door een lokale kok met een klas gekookt. In de provincie Friesland deden 7 scholen mee.
Uitreiking vignet Sport en Bewegen op CBS de Arke

Uitreiking vignet Sport en Bewegen op CBS de Arke

06-05-2019

CBS de Arke in Lemmer heeft onlangs op feestelijke wijze het vignet Sport en Bewegen in ontvangst genomen van niemand minder dan Rintje Ritsma. Het feest werd afgesloten met een rap en een beweegcadeau voor alle kinderen.
Sport op basisscholen start pilot schooljudo in Friesland

Sport op basisscholen start pilot schooljudo in Friesland

06-05-2019

Vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Door deze waarden structureel terug te laten komen op de judomat en in de klas, maakt Schooljudo kind en klas krachtig. Samen met gemeenten gaat Sport Fryslân op zoek naar 10 Friese basisscholen die de unieke kans krijgen om deel te nemen aan de pilot Schooljudo.
Lekker buiten spelen moet, het doet je ogen goed!

Lekker buiten spelen moet, het doet je ogen goed!

06-05-2019

Bijziendheid bij kinderen neemt enorm toe in Nederland. Van de zestigers is 1 op de 4 bijziend. Van de veertigers 1 op de 3. Van de twintigers 1 op de 2. En er is geen reden om aan te nemen dat het daarbij blijft.
Schoolfeest? Voorkom gehoorschade!

Schoolfeest? Voorkom gehoorschade!

06-05-2019

De school kan de volgende maatregelen treffen:
Smaakspel spelenderwijs leren over eten

Smaakspel spelenderwijs leren over eten

06-05-2019

Met behulp van het Smaakspel leren kinderen spelenderwijs over eten. Het spel bevat opdrachten waarbij kinderen met diverse producten in aanraking komen. Door kennis te maken met verschillende geuren, kleuren, texturen en smaken wordt de smaakontwikkeling gestimuleerd. Kinderen die met meer smaken bekend zijn, eten vaak gevarieerder en gezonder. Dat heeft voordelen voor nu en later.
Kinderen goed voorbereid naar voortgezet onderwijs met basispakket Verkeer

Kinderen goed voorbereid naar voortgezet onderwijs met basispakket Verkeer

06-05-2019

Uit onderzoek blijkt dat kinderen te weinig praktisch verkeersonderwijs krijgen. Ze fietsen steeds minder en gaan op steeds latere leeftijd zelfstandig naar school. Hun verkeersvaardigheid en verkeersinzicht is daardoor onvoldoende voor een veilige oversteek naar het voortgezet onderwijs. Provincie Fryslân (ROF) en Veilig Verkeerd Nederland (VVN) hebben een basispakket met verkeerslessen ontwikkeld waar alle basisscholen in Fryslân gratis gebruik van kunnen maken. De lessen sluiten aan bij kerndoel 35*.
Verloting: dit zijn de winnaars!

Verloting: dit zijn de winnaars!

30-04-2019

Onlangs hebben we een enquête uitgezet onder alle scholen in Friesland over het zoeken en vinden van informatie over gezondheidsthema's. We hebben beloofd onder de deelnemers vijf voetballen te verloten. Dit zijn de winnaars:
Lespakket mondgezondheid voor nieuwkomers

Lespakket mondgezondheid voor nieuwkomers

08-03-2019

Goed tandenpoetsen, maximaal 7 keer per dag eten en/of drinken en regelmatig voor controle naar de tandarts is de basis voor een goed gebit. Als je de kinderen in een vroeg stadium leert hoe ze hun gebit schoon en gezond houden, hebben ze daar hun hele leven plezier van.
Leskist tegen pesten

Leskist tegen pesten

08-03-2019

De leskist tegen pesten is bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het doel van het lesmateriaal is de sfeer in de klas positief te beïnvloeden.
Fairtrade school

Fairtrade school

08-03-2019

De lessenserie is ontwikkeld in opdracht van Fair Fryslân en de provincie Fryslân. De lessen zijn ontwikkeld voor werkgroepen, vrijwilligers en docenten die zich bezighouden met duurzame consumptie en voedseleducatie.
Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School

Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School

08-03-2019

Heeft u aandacht voor gezonde leefstijl binnen uw school en wilt u een Gezonde School worden en blijven? Vraag dan het Ondersteuningsaanbod Gezonde School aan. Van 4 maart tot en met 18 april 2019 kunnen scholen zich hiervoor inschrijven.
Nieuwe datum verplichte invoering rookvrij schoolterrein

Nieuwe datum verplichte invoering rookvrij schoolterrein

08-03-2019

In januari is duidelijk geworden dat de verplichting voor scholen om een rookvrij schoolterrein in te stellen, gaat gelden per 1 augustus 2020.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN