Gedragen gedrag

Gedragen gedrag
Hoe wordt er op school met elkaar omgegaan? Welk gedrag is acceptabel en welk gedrag niet? Hoe kijken medewerkers aan tegen voorvalllen van pesten, discriminatie, racisme en seksueel gedrag? Met het spel Gedragen Gedrag gaan onderwijsteams op een leuke en laagdrempelige manier met elkaar hierover in gesprek. Het spel bevat kaartjes met daarop beschrijvingen van situaties die afkomstig zijn uit de schoolpraktijk! De kaarten zijn ingedeeld in verschillende thema's zoals pesten, seksueel gedrag, school en privé, sociale media en diversiteit. Door kaarten te selecteren kan het het spel ook rond één thema worden gespeeld. Het doel van het spel is: gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar maken en samen tot regels en afspraken komen.

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN