Pesten en weerbaarheid

Join us

Doel van het pakket: een veilig schoolklimaat creëren, saamhorigheid vergroten en pesten zo veel mogelijk voorkomen. 

Na een training ontvangen mentoren een handboek en een Power Point presentatie. Ouders worden geïnformeerd via een brief. 

 

Join us

Leskist tegen pesten

Het doel van de leskist tegen pesten is de sfeer in de klas positief te beïnvloeden met behulp van spellen, lessen en informatie over methoden en interventies. De leskist bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gedragen, gedrag
 • Kwaliteitenspel
 • Groepsgedoe
 • Gelukspel
 • Pestpiramide
 • Ik denk me sterk
 • Handboek tegen pesten
 • Meidenvenijn (lessen)
 • Spijt (lespakket)
 • Folders over erkende interventies/methoden
Leskist tegen pesten

Wij zijn LIT!

Pest je mee, of grijp je in? Beleef een avontuur met deze nieuwe game, gericht op het tegen gaan van (online) pesten. Om pesten aan te pakken, ontwikkelde KRO-NCRV in samenwerking met Kikid een online game.Wij zijn LIT is de naam van de fictieve groepsapp van de game. Jongeren gaan online in gesprek en krijgen zo meer zicht op hun eigen rol in de pestsituatie. De keuzes die de jongere maakt, beïnvloedt het gesprek in groepschat en stuurt het verhaal van Wij zijn LIT. Het is een spannende en enerverende game, speciaal geschreven om jongeren te leren omgaan met (online) pesten, sexting en groepsdruk.

Kikid ontwikkelde het bijbehorende lespakket. Het bevat toegankelijke werkvormen, afgewisseld met fragmenten uit de game die de leerlingen op hun telefoon spelen in de klas.Over het lespakket:
 • 6 x 50 minuten online lesmateriaal
 • Geschikt voor digibord
 • Concrete tools en toegankelijke werkvormen
 • Instructie per les te downloaden voor docent
 • Aansluiting op fragmenten uit de game
 • Geschikt voor de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs
Wij zijn LIT!

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN