Weet wat je eet, digitaal lespakket

Weet wat je eet, digitaal lespakket
‘Weet wat je eet’ is een digitaal lespakket bestaande uit zeven basislessen en 13 maatschappelijk relevante keuzelessen. De methode sluit voor het Voortgezet Onderwijs aan bij de twee leergebieden Mens en Natuur en Mens en Maatschappij. De leerlingen werken zelfstandig met behulp van het computerprogramma en ondersteuning door de leerkracht.

Doel van het lespakket: verbetering van de kennis van leerlingen uit de onderbouw van het VMBO, HAVO en VWO met betrekking tot gezond, veilig en bewust eten. Daarnaast krijgen leerlingen inzicht in het eigen voedingsgedrag en kunnen ze aangeven in hoeverre dat veilig en gezond is.

Specificaties

  • Doelgroep:
    Leerlingen van 12 tot en met 15 jaar op het vmbo, havo en vwo.
  • Aanbieder:
    Voedingscentrum
  • Kosten:
    gratis te downloaden
  • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN