Voorlichting en advisering door JGZ

Voorlichting en advisering door JGZ

Het team van de Jeugdgezondheidszorg kan over diverse thema's voorlichting en advisering geven aan ouders en scholen.

Het team van de Jeugdgezondheidszorg kan er ook voor zorgen dat er een overleg met andere zorgprofessionals wordt opgestart.

Specificaties

  • Doelgroep:
    Ouders, leerlingen, docenten en directie
  • Aanbieder:

    Jeugdgezondheidszorg

  • Kosten:
    Geen kosten aan verbonden.
  • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN