School die je voedt

School die je voedt

Het doel van dit project is een schoolmodel te ontwikkelen waar jongeren en medewerkers elkaar voeden met nieuwe ideeën voor een duurzame toekomst. Het project wil een model ontwikkelen waar producten uit schooltuinen, kassen en dierverblijven, of uit de directe omgeving worden gebruikt in de schoolkantine en tijdens de lessen. Aan het eind van het project is er een duurzaam kantine aanbod, met minimaal 10 % van het aanbod uit eigen schoolbodem en 10 % van streekproducten.

Nordwin gaat met leerlingen, docenten, partners en de omgeving stap voor stap toewerken naar het einddoel " De school die je voedt". De aanpak is gebaseerd op The Natural Step. een methodiek die wordt gebruikt om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren op basis van een innovatief proces. Het wordt een gezamenlijk leerervaring tussen leerlingen, docenten, partners en omgeving. Aan het einde van het jaar zijn er concrete acties uitgevoerd in de richting van een zelfvoorzienende school.

Specificaties

  • Doelgroep:
    jongeren
  • Aanbieder:

    Duurzaam door

  • Kosten:
    123.200 euro
  • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN