Ouderbijeenkomst: ‘voeding en bewegen’

Ouderbijeenkomst: ‘voeding en bewegen’

GGD Fryslân, Jeugdgezondheidszorg,  kan op verzoek een ouderbijeenkomst over het thema voeding en bewegen verzorgen op school.  Duur bijeenkomst is ongeveer 1,5 uur.
Tijdens deze bijeenkomst gaan ouders op een interactieve wijze met elkaar in gesprek over opvoeden met als thema ‘voeding en bewegen’.

Inhoud kan in overleg worden samengesteld.

 

Specificaties

  • Doelgroep:
    Ouders/verzorgers
  • Kosten:
    Kosten themabijeenkomst: €160,00 voor 1 tot 1,5 uur
  • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN