Krachtvoer

Krachtvoer

Krachtvoer is een lespakket over voeding. Docenten kunnen de lessen inzetten tijdens verzorging of biologie in het leerjaar 1 en/of 2 van het VMBO. Leerlingen van deze leeftijd worden steeds onafhankelijker en willen hun eigen keuzes maken.  Om het voedingsgedrag van jongeren te veranderen is het dan ook heel belangrijk om aan te sluiten op hun eigen voedingspatroon en hun persoonlijke voorkeuren. Krachtvoer maakt jongeren op een niet belerende manier bewust dat kiezen voor gezonde voeding niet iets is voor softies, maar ook erg cool kan zijn. Omdat leerlingen graag praktisch bezig zijn, ligt de nadruk op het oefenen van praktische vaardigheden. 

Specificaties

  • Doelgroep:
    Leerjaar 1 en 2 van het VMBO (gemengde- en theoretische leerweg)
  • Uitgever:

    CBO

  • Kosten:
    Geen kosten aan verbonden.
  • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN