Duurzaamheid in de klas

Duurzaamheid in de klas

Greenpeace heeft een speciale pagina over lesmateriaal. Het lesmateriaal is bestemd voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het zijn lespakket over duurzaamheid en aanverwante zaken. De lesmaterialen zijn gratis te downloaden en gebruiken.

Specificaties

  • Doelgroep:
    basisonderwijs en voortgezet onderwijs
  • Uitgever:
    Greenpeace
  • Kosten:
    gratis te downlaoden
  • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN