Voeding

Er bestaat een duidelijke relatie tussen gezondheid en voeding. Een Gezonde School stimuleert en bevordert gezond eetgedrag bij leerlingen. Door bijvoorbeeld lessen over gezonde voeding, voedselbereiding en de herkomst van voedsel, maar ook door een gezond en verantwoord voedingsaanbod tijdens de pauzes.

Weet wat je eet, digitaal lespakket

‘Weet wat je eet’ is een digitaal lespakket bestaande uit zeven basislessen en 13 maatschappelijk relevante keuzelessen. De methode sluit voor het Voortgezet Onderwijs aan bij de twee leergebieden Mens en Natuur en Mens en Maatschappij. De leerlingen werken zelfstandig met behulp van het computerprogramma en ondersteuning door de leerkracht.

Doel van het lespakket: verbetering van de kennis van leerlingen uit de onderbouw van het VMBO, HAVO en VWO met betrekking tot gezond, veilig en bewust eten. Daarnaast krijgen leerlingen inzicht in het eigen voedingsgedrag en kunnen ze aangeven in hoeverre dat veilig en gezond is.
Weet wat je eet, digitaal lespakket

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN