Voeding

Er bestaat een duidelijke relatie tussen gezondheid en voeding. Een Gezonde School stimuleert en bevordert gezond eetgedrag bij leerlingen. Door bijvoorbeeld lessen over gezonde voeding, voedselbereiding en de herkomst van voedsel, maar ook door een gezond en verantwoord voedingsaanbod tijdens de pauzes.

De Gezonde Schoolkantine + De Schoolkantine Brigade

Het programma 'De Gezonde Schoolkantine' biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee scholen (voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) aan de slag kunnen om van hun schoolkantine een gezonde schoolkantine te maken.

De bedoeling van de Gezonde schoolkantine is dat leerlingen  gezonde(re) producten kopen in de schoolkantine.

Het programma bestaat uit vier stappen die ondersteund worden met een handleiding, checklists, kantinescan, presentaties en recepten.

 1. Inventariseren: hoe staan we er voor?
 2. Doelen en acties bedenken: wat gaan we doen?
 3. Uitvoeren: zorgen dat er echt iets gebeurt.
 4. Evalueren: hoe is het gegaan en hoe gaat het straks

Een bezoek van de Gezonde School Brigade kan een onderdeel van de aanpak zijn.

GGD Fryslân kan gericht adviseren over om dit beleid onderdeel van het schoolbeleid te maken en helpen in de ondersteuning naar ouders en leerlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gezonde Schoolkantine + De Schoolkantine Brigade

DOiT lesprogramma

DOiT is een breed lesprogramma voor het voortgezet onderwijs gericht op voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding.

Het doel van DOiT is preventie van overgewicht door leerlingen gezond en bewust te laten leven. DOiT stimuleert leerlingen om: meer te bewegen en te sporten, minder tijd te besteden aan TV kijken en computeren, minder gesuikerde (fris)drank te drinken, minder ongezonde snacks en snoep te eten, iedere dag te ontbijten.

Het DOiT lespakket bestaat uit:

 • Les- en werkboeken
 • docentenhandleiding
 • werkbladen
 • CHECKiT dagboekje
 • stappenteller
 • caloriewegwijzer
 • informatieboekje voor ouders
 • Testjeleefstijl.nu
 • Testjeleefstijl.nl

 

DOiT lesprogramma

Duurzaamheid in de klas

Greenpeace heeft een speciale pagina over lesmateriaal. Het lesmateriaal is bestemd voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het zijn lespakket over duurzaamheid en aanverwante zaken. De lesmaterialen zijn gratis te downloaden en gebruiken.

Duurzaamheid in de klas

Fairtrade school

De lessenserie is ontwikkeld in opdracht van Fair Fryslân en de Provincie Fryslân. De lessen zijn ontwikkeld voor werkgroepen, vrijwilligers en docenten die zich bezighouden met duurzame consumptie en voedseleducatie.

Het doel is een sterke basis te bieden voor onderwijs over voedseleducatie.

De lessen bestaan uit:

 • Het grote voetstappenspel
 • Supermarkt, Fair-Sneupen
 • Fair-scan je school
 • Snack attack
 • Eerlijke maaltijd
Fairtrade school

Fruit en veggie challenge

Jongeren eten te weinig fruit en groente. De overstap van de basisschool naar de middelbare zorgt ervoor dat scholieren zelf steeds meer bepalen wat ze eten. Met de supermarkt en snackbar om de hoek is de verleiding om ongezond te snacken niet te weerstaan.Dit lespakket heeft als doel om leerlingen in klas 1 en 2 (van het voortgezet onderwijs) meer kennis te geven over het belang van het eten van groente en fruit voor het lichaam. De lessen zijn interactief, snel inzetbaar en spelen in op competitiedrang. 

Samenvatting van een les

Leerlingen gaan een challenge aan met Sonne en Ewoud. Beantwoorden ze genoeg vragen goed in de quiz en discussiëren ze goed over de stelling? Dan winnen ze de challenge en volgt de ontknoping in een filmpje.

Fruit en veggie challenge

Gezonder Wijs website

Op de website http://www.gezonderwijs.nl/ zijn veel praktische en en direct inzetbare tips voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs te vinden.

Zowel als opstap, of als aanvulling op bestaande lessen gericht op voeding en bewegen.

Gezonder Wijs website

Gezondheidsonderzoek

Op verschillende momenten in de schoolperiode is er contact met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Er wordt een gezondheidsvragenlijst  afgenomen. Diverse leefstijl- en gezondheidsitems komen in de onderzoeken aan bod.

 

Gezondheidsonderzoek

Grow whizz kid

Bij het lessenpakket Grow wizz kid ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in en om bij te dragen aan de kennissamenleving. Het gaat hierbij om voedselvaardigheden. De volgende onderdelen staan hierbij centraal:

 • Onderzoek: weten is (gezond) eten
 • Beleven en eten (natuur en techniek)
 • Creatieve oplossingen bedenken (onderzoeken en ontdekken).

Grow whizz kid sluit aan bij 21ste eeuw vaardigheden.

Grow whizz kid

JouwGGD.nl

JouwGGD.nl is de jongerenwebsite van GGDén in Nederland. De GGD Fryslân is er ook bij aangesloten. De website is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. Op de site is betrouwbare informatie te vinden over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. De informatie is (medisch) gecheckt door professionals. Alles wat jongeren op de site doen is anoniem. Alleen de arts of verpleegkundige van de GGD leest het. De GGD zal nooit zonder toestemming gegevens aan anderen verstrekken.
JouwGGD.nl

Kaap de keuken

Kaap de keuken is een nieuwe les van Weet wat je eet. Weet wat je eet is hét gratis lespakket over voeding voor jongeren. Het lespakket leert jongeren wat gezond eten is en wat duurzame keuzes zijn. Het helpt jongeren hun kennis over voeding en voedselvaardigheden te vergroten. Nu leren wat goed eten is, daar hebben kinderen de rest van hun leven wat aan. De lessen van Weet wat je eet zijn al op bijna 1.400 scholen gebruikt.

De les Kaap de keuken geeft eerst informatie over koken, snijden en veilig bereiden. Daarna gaan ze zelf aan de slag. Ze kunnen kiezen uit drie recepten. Bij elk recept hoort een video en een uitgebreide receptomschrijving. Zo hebben leerlingen alles in huis om thuis de keuken te kapen.

Weet wat je eet is gratis en je kunt er onbeperkt gebruik van maken.

Kaap de keuken

Kies je eten

Spel over voeding voor moeilijk lerenden. Doel van het spel is leerlingen leren laten kiezen én gezond laten eten. Het spel bestaat uit grote gelamineerde kaarten. De kaarten nodigen uit om te praten over ieders keuze voor de maaltijd, tussendoortjes, eetgewoontes en een gezond menul. De dobbelstenen en fiches zorgen voor een speels winelement. Voor deelnemers met leesproblemen, staan er cijfers bij de categorienaam en de foto's. Er zijn verschillende spelvarianten.
Kies je eten

Krachtvoer

Krachtvoer is een lespakket over voeding. Docenten kunnen de lessen inzetten tijdens verzorging of biologie in het leerjaar 1 en/of 2 van het VMBO. Leerlingen van deze leeftijd worden steeds onafhankelijker en willen hun eigen keuzes maken.  Om het voedingsgedrag van jongeren te veranderen is het dan ook heel belangrijk om aan te sluiten op hun eigen voedingspatroon en hun persoonlijke voorkeuren. Krachtvoer maakt jongeren op een niet belerende manier bewust dat kiezen voor gezonde voeding niet iets is voor softies, maar ook erg cool kan zijn. Omdat leerlingen graag praktisch bezig zijn, ligt de nadruk op het oefenen van praktische vaardigheden. 

Krachtvoer

Leefstijl

De methode Leefstijl is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep.

Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker.

De methode Leefstijl is breed toepasbaar en moedigt ook een gezonde leefstijl aan.

 

Leefstijl

Leerlijn water

Instroom in watergerelateerde vervolgopleidingen kun je alleen vergroten door meer jongeren te interesseren voor water. WaterCampus Leeuwarden tracht de interesse op te wekken door scholieren tijdens hun schoolcarrière via inspirerende ontmoetingen en activiteiten in contact te brengen met de veelzijdige wereld van water. Zo bezoekt de 'WaterProfessor' meer dan 100 basisscholen in Friesland met een interactieve lessenserie. In het voortgezet onderwijs richt de WaterCampus  zich op profielkeuzevoorlichting, excursies, ontwerpopdrachten, gastlessen, wedstrijden en wordt lesmateriaal ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs.

Wetsus werkt met een vast team van 5 docenten aan diverse projecten welke gebruikt kunnen worden binnen het basis- en voortgezet onderwijs.
Leerlijn water

Lespakket Week Zonder Vlees

Goede voorlichting over duurzame en bewuste voeding begint bij de jongste generatie. Daarom is er een laagdrempelige les ontwikkeld die leerlingen uitdaagt na te denken over waar hun voedsel vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt en welke voedselkeuzes zij vervolgens maken.

Het lespakket bestaat uit:

 • Docentenhandleiding
 • Bronnenlijst
 • Powerpoint
 • Uitgeschreven tekst bij de Powerpoint
 • Additieven die benodigd zijn voor de les
Lespakket Week Zonder Vlees

Ouderbijeenkomst: ‘voeding en bewegen’

GGD Fryslân, Jeugdgezondheidszorg,  kan op verzoek een ouderbijeenkomst over het thema voeding en bewegen verzorgen op school.  Duur bijeenkomst is ongeveer 1,5 uur.
Tijdens deze bijeenkomst gaan ouders op een interactieve wijze met elkaar in gesprek over opvoeden met als thema ‘voeding en bewegen’.

Inhoud kan in overleg worden samengesteld.

 

Ouderbijeenkomst: ‘voeding en bewegen’

School die je voedt

Het doel van dit project is een schoolmodel te ontwikkelen waar jongeren en medewerkers elkaar voeden met nieuwe ideeën voor een duurzame toekomst. Het project wil een model ontwikkelen waar producten uit schooltuinen, kassen en dierverblijven, of uit de directe omgeving worden gebruikt in de schoolkantine en tijdens de lessen. Aan het eind van het project is er een duurzaam kantine aanbod, met minimaal 10 % van het aanbod uit eigen schoolbodem en 10 % van streekproducten.

Nordwin gaat met leerlingen, docenten, partners en de omgeving stap voor stap toewerken naar het einddoel " De school die je voedt". De aanpak is gebaseerd op The Natural Step. een methodiek die wordt gebruikt om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren op basis van een innovatief proces. Het wordt een gezamenlijk leerervaring tussen leerlingen, docenten, partners en omgeving. Aan het einde van het jaar zijn er concrete acties uitgevoerd in de richting van een zelfvoorzienende school.

School die je voedt

Test je Leefstijl

De jongerensite Testjeleefstijl.nl en de bijbehorende site met leefstijltest Testjeleefstijl.nu zijn een initiatief van de Stichting Testjeleefstijl in samenwerking met TNO. De stichting wil met deze site een betrouwbare vraagbaak zijn voor jongeren op het gebied van gezondheid, gevoel, drank, drugs en seksualiteit en andere vragen waar jongeren tussen de 12 en 25 soms mee zitten. Het betreft vaak vragen waar ze in eerste instantie niet mee naar ouders of school gaan, of zelfs niet met vrienden bespreken.

Testjeleefstijl wil gedegen en objectieve informatie geven over een veelheid van onderwerpen en hiermee een veilige baken zijn op internet.

 

Test je Leefstijl

The biggest litle farm

The Biggest Little Farm is een vermakelijke, spannende les in zorgvuldig omgaan met de natuur. En daarom is er daarbij met hulp van de prijsvraag uit het project Greener Future for Young Farmers een aantrekkelijk lespakket bijgemaakt voor het vmbo.

De film 'the Biggest Little Farm' gaat over de moedige en inspirerende zoektocht van een jong echtpaar, dat in harmonie met de natuur voedsel wil gaan produceren. Hun ideale boerderij bereiken ze met vallen en opstaan. De film kan een leuke manier zijn om leerlingen in het groene (v)mbo mee te nemen in de gedachtegang van duurzame landbouw.

Lesbrieven

Via vier lesbrieven worden John en Molly in hun avontuur gevolgd en gaan leerlingen met vragen en opdrachten aan de slag. Stap voor stap worden leerlingen geïnspireerd en aangezet tot meer natuurinclusief denken en handelen in hun leven.

Het lespakket is ontwikkeld als onderdeel van het EU project Greener Future for Young Farmers en is beschikbaar via Groen Kennisnet. Een school moet zelf toestemming regelen om de film in de klast te bekijken. In de docentenhandleiding staat hierover meer informatie.

The biggest litle farm

Van aardappeleters tot cisgenese

Peter Visser en Jos Kramer maakten de bekroonde lessenreeks Van aardappeleters naar cisgenese voor het nieuwe examenprogramma biologie, waarbij wordt uitgegaan van de samenhang met de praktijk. In de reeks passeren verschillende ‘contexten’ de revue, van consument tot veredelaar. Zo proeven leerlingen bijvoorbeeld in de eerste les verschillende soorten aardappelen en beoordelen ze de aardappels aan de hand van diverse criteria.
Van aardappeleters tot cisgenese

Vertrouwenspersoon GGD Fryslân

Elke school heeft een klachtenregeling (wettelijk verplicht). Ook klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en pesten vallen hieronder. De school is aangesloten bij een klachtencommissie en elke school heeft een contactpersoon en een vertrouwenspersoon.

Kind en/of ouder/verzorger kunnen vrijuit met de vertrouwenspersoon spreken en een klacht voorleggen. Een aantal scholen heeft een overeenkomst gesloten met GGD Fryslân om de functie vertrouwenspersoon op zich te nemen. Deze functie wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundigen.

Vertrouwenspersoon GGD Fryslân

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN