Items met de tag SIGNALEREN

Voorlichting en advisering door JGZ

Het team van de Jeugdgezondheidszorg kan over diverse thema's voorlichting en advisering geven aan ouders en scholen.

Het team van de Jeugdgezondheidszorg kan er ook voor zorgen dat er een overleg met andere zorgprofessionals wordt opgestart.

Voorlichting en advisering door JGZ

Voorlichting meldcode

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer. De Meldcode helpt beroepskrachten bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Laat je voorlichten over alle ins and outs.
Voorlichting meldcode

Vrienden en vrijers

Vrienden en vrijers is een spelmethode die het makkelijker maakt om te praten over de thema's het lichaam, vriendschap, partners, seksualiteit. De methode bestaat uit:

  • 27 kaarten voor elk thema
  • Hulpvragenkaart
  • Actiekaart
Vrienden en vrijers

Wijzer in de liefde, handleiding seksuele voorlichting nieuwkomers

De handleiding bestaat uit actuele informatie, passende werkvormen en beeldmateriaal. Er zijn zeven thema's opgenomen met de mogelijkheid tot verdieping:

  • Seksuele ontwikkeling
  • Vriendschap en relaties
  • Geboorteregeling
  • Soa
  • Seksuele weerbaarheid
  • Seksuele genderdiversiteit
  • Meisjes- en jongensbesnijdenis

In de werkvormen en informatie is rekening gehouden met diversiteit in opleidingsachtergrond en kennisniveau van de deelnemers. Er zijn tips voor voorlichters hoe cultuursensitief met de thema's om te gaan.

 

Wijzer in de liefde, handleiding seksuele voorlichting nieuwkomers

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN