Items met de tag SCHOOLOMGEVING

Sociale media in het speciaal onderwijs

Het boek Sociale media in het speciaal onderwijs bevat vijftien portretten van leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs die sociale media op een inspirerende, creatieve wijze inzetten in hun klas. Het boek is gemaakt door stichting Kennisnet, in samenwerking met LESCO.
Sociale media in het speciaal onderwijs

Stopstone app

Met deze door het Trimbos-instituut ontwikkelde app kunnen jongeren berekenen hoeveel geld ze besparen door niet te roken en een eigen beloning instellen. Daarnaast kan een jongere hulplijnen inschakelen in de vorm van familie of vrienden. De doelgroep van Stopstone betreft jongeren tussen de 16 en 24 jaar die roken en van plan zijn om binnen een maand te stoppen of recent geleden al gestopt zijn.
Stopstone app

The biggest litle farm

The Biggest Little Farm is een vermakelijke, spannende les in zorgvuldig omgaan met de natuur. En daarom is er daarbij met hulp van de prijsvraag uit het project Greener Future for Young Farmers een aantrekkelijk lespakket bijgemaakt voor het vmbo.

De film 'the Biggest Little Farm' gaat over de moedige en inspirerende zoektocht van een jong echtpaar, dat in harmonie met de natuur voedsel wil gaan produceren. Hun ideale boerderij bereiken ze met vallen en opstaan. De film kan een leuke manier zijn om leerlingen in het groene (v)mbo mee te nemen in de gedachtegang van duurzame landbouw.

Lesbrieven

Via vier lesbrieven worden John en Molly in hun avontuur gevolgd en gaan leerlingen met vragen en opdrachten aan de slag. Stap voor stap worden leerlingen geïnspireerd en aangezet tot meer natuurinclusief denken en handelen in hun leven.

Het lespakket is ontwikkeld als onderdeel van het EU project Greener Future for Young Farmers en is beschikbaar via Groen Kennisnet. Een school moet zelf toestemming regelen om de film in de klast te bekijken. In de docentenhandleiding staat hierover meer informatie.

The biggest litle farm

Theater Smoar

Theater Smoar is een educatief theatergezelschap met passie voor het onderwijs. Theater Smoar is actief in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO met voorstellingen, theaterlessen en projecten. Theater Smoar is altijd op zoek naar actuele en maatschappelijke thema's.

De jongeren worden uitgedaagd om zelf een mening te vormen.

De voorstellingen sluiten aan op de kerndoelen in het onderwijs.

Theater Smoar

To game or not to game

In de video: To game or not to game kruipt de kijker in de huid van een gamer, zijn ouders en de vriendin van de gamer. Het drieluik is gemaakt om begrip te kweken wanneer binnen een gezin sprake is van overmatig gamen. Begrip vormt een betere basis om een gesprek te voeren dan ruzie maken. De film is gemaakt voor ouders, jongeren en partners van problematische gamers en kan door professionals worden ingezet bij hun activiteiten. Iedere video van het drieluik duurt ongeveer vijf minuten. De video laat een ochtend zien bij een gezin van twee gamers. Kruip in de huid van de gamers, partner en ouders om een compleet verhaal te krijgen. De video laat zien waar misverstanden en irritaties ontstaan tussen gamers en niet-gamers. De bedoeling van de video is om hierover in gesprek te gaan.
To game or not to game

Toolbox DGSG

De toolbox bestaat uit downloads van de volgende onderdelen:

 • Richtlijnen
 • Lesmaterialen
 • Wervingsmateriaal Smoke Free Challenge
 • Toolkit lachgas
 • Signaleren en begeleiden
 • Onderzoek
 • Peilstations
 • Diversen
 • Links
Toolbox DGSG

Toolkit verantwoord beeldschermgebruik

Kinderen en jongeren groeien op in een digitaal tijdperk. Er wordt steeds meer tijd besteed aan beeldschermgebruik. Onder beeldschermgebruik wordt het gebruik van TV, computer, laptop, tablet of smartphone verstaan. Kinderen en jongeren maken hier niet alleen gebruik van in hun vrije tijd. Binnen het onderwijs neemt het gebruik van dergelijke apparaten ook toe. Dit heeft voordelen zoals een verhoogde motivatie, een efficiënter leerproces en de mogelijkheid om onderwijs meer af te stemmen op individuen. Maar de inzet van beeldschermen in het onderwijs brengt ook risicio's met zich mee.

De GGD biedt scholen met deze toolkit ook handvatten om verantwoord beeldschermgebruik op scholen te bevorderen.

De toolkit richt zich op het verminderen dan wel voorkomen van risico's van beeldschermgebruik. Per gezonde school pijler wordt toegelicht wat u op school kunt doen om te komen tot verantwoord beeldschermgebruik.

Toolkit verantwoord beeldschermgebruik

Training signaleren van kindermishandeling gebruik meldcode en rol Veilig thuis

Tijdens deze training van een dagdeel maak je kennis met: 

 • Definities en cijfers van kindermishandeling en huiselijk geweld 
 • Herkennen van signalen van verschillende vormen van mishandeling 
 • De gevolgen op korte en langere termijn van geweld en mishandeling  
 • Het gebruik van de meldcode (wettelijke stappen en dilemma’s) en afwegingskader 
 • Wat Veilig Thuis voor je kan betekenen
Training signaleren van kindermishandeling gebruik meldcode en rol Veilig thuis

Van aardappeleters tot cisgenese

Peter Visser en Jos Kramer maakten de bekroonde lessenreeks Van aardappeleters naar cisgenese voor het nieuwe examenprogramma biologie, waarbij wordt uitgegaan van de samenhang met de praktijk. In de reeks passeren verschillende ‘contexten’ de revue, van consument tot veredelaar. Zo proeven leerlingen bijvoorbeeld in de eerste les verschillende soorten aardappelen en beoordelen ze de aardappels aan de hand van diverse criteria.
Van aardappeleters tot cisgenese

Veiligheidskaart NJI

De Veiligheidskaart van het NJI is een digitale checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan.

De school kan het veiligheidsbeleid toetsen aan:
 • Wat wettelijk verplicht is.
 • Wat in het algemeen in het onderwijs wenselijk is
 • Wat voor de school geschikt is.
 • Aan de hand van de toetsing kan de school haar beleid verbeteren en vertalen in een concreet veiligheidsplan. De bijlage bij de veiligheidskaart bevat aanbevelingen voor het stapsgewijs verwezenlijken van het veiligheidsplan

  Veiligheidskaart NJI

  Verslaving van je ouder(s)

  Voor kinderen van verslaafde ouders zijn er verschillende interventies.

  • Kopstoring, een website voor jongeren die een vader of moeder hebben met verslavingsproblemen of psychische problemen
  • VNN instelling voor verslavingszorg voor een vrijblijvend gesprek over de verslaving van ouders.
  • De pubergroep
  • De doe praatgroep

   

  Verslaving van je ouder(s)

  Voedseltransitie

  Het lesmateriaal bevat lesstof over verduurzaming van het Nederlands Voedselsysteem. Docenten kunnen gebruik maken van de wiki Voedseltransitie.

  De wiki bestaat uit twee delen met in totaal zes lessen. Het pakket bestaat uit een docentenhandleiding, werkbladen voor de leerlingen, een powerpoint presentatie en achtergrond informatie. Het lessenpakket is te vinden op de website van Groen Kennisnet.

  Doelen:

  • Aan het eind van deze module kan de student:
  • Uitleggen wat een voedselsysteem is.
  • Uitleggen hoe het huidige voedselsysteem eruitziet.
  • De belangrijkste wereldwijde problemen rondom voedselvoorziening benoemen.
  • Manieren om het voedselsysteem te verduurzamen toelichten.
  • Kansen en belemmeringen in de voedseltransitie noemen.
  • Voorbeelden geven van voedseltransitie initiatieven.
  • Uitleggen hoe deze initiatieven bijdragen aan verduurzaming van het voedselsysteem.
  • Reflecteren op het eigen voedingspatroon en de invloed daarvan.
  • Een visie vormen op het eigen handelen in het kader van voedseltransitie.
  • Verworven kennis inzetten bij gesprekken met consumenten en/of producenten.
  Voedseltransitie

  Voorlichting meldcode

  Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer. De Meldcode helpt beroepskrachten bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Laat je voorlichten over alle ins and outs.
  Voorlichting meldcode

  WaterXploreLab

  Het WaterXploreLab biedt docenten kant-en-klare opdrachten over het thema water om praktisch mee aan de slag te gaan. Kleed je lessen eens aan met een biologisch moment, microscopisch onderzoek of een echt project op een uitvoerlocatie. Watervrees? Is nergens voor nodig!! Begin gewoon eens met een Small opdracht. Voor je het weet, werk met je klas vol enthousiasme aan een X Large opdracht: een échte opdracht, op een échte uitvoerlocatie en in samenwerking met een échte opdrachtgever.
  WaterXploreLab

  Uitleg over de verschillende pijlers

  Beleid en regelgeving

  Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

  Signaleren

  Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

  Schoolomgeving

  Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

  Gezondheids-educatie

  Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

  Kinderopvang

  partners 5a

  Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN