Gezonder Wijs website

Gezonder Wijs website

Op de website http://www.gezonderwijs.nl/ zijn veel praktische en en direct inzetbare tips voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs te vinden.

Zowel als opstap, of als aanvulling op bestaande lessen gericht op voeding en bewegen.

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN