Bewegen en sport

Een actieve leefstijl houdt leerlingen fit en gezond. Een Gezonde School geeft goede lessen bewegingsonderwijs en heeft extra aandacht voor inactieve leerlingen. Ook het aanbieden van bewegings- en sportactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school.

Advies Sport en Bewegen op school

Sport Fryslân kan gericht met het team/sportdocenten  kijken naar het sport-beweegaanbod, mogelijke interventies en beleid op de school.
Advies Sport en Bewegen op school

DOiT lesprogramma

DOiT is een breed lesprogramma voor het voortgezet onderwijs gericht op voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding.

Het doel van DOiT is preventie van overgewicht door leerlingen gezond en bewust te laten leven. DOiT stimuleert leerlingen om: meer te bewegen en te sporten, minder tijd te besteden aan TV kijken en computeren, minder gesuikerde (fris)drank te drinken, minder ongezonde snacks en snoep te eten, iedere dag te ontbijten.

Het DOiT lespakket bestaat uit:

 • Les- en werkboeken
 • docentenhandleiding
 • werkbladen
 • CHECKiT dagboekje
 • stappenteller
 • caloriewegwijzer
 • informatieboekje voor ouders
 • Testjeleefstijl.nu
 • Testjeleefstijl.nl

 

DOiT lesprogramma

Gezonde schoolpleinen

Een gezond schoolplein geeft leerlingen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Tijdens én na schooltijd. Jantje Beton en IVN hebben samengewerkt aan de realisatie van dit project. De website staat boordenvol praktische tips en voorbeelden zodat scholen er zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan. De website is bedoeld voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
Gezonde schoolpleinen

Gezonder Wijs website

Op de website http://www.gezonderwijs.nl/ zijn veel praktische en en direct inzetbare tips voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs te vinden.

Zowel als opstap, of als aanvulling op bestaande lessen gericht op voeding en bewegen.

Gezonder Wijs website

Gezondheidsonderzoek

Op verschillende momenten in de schoolperiode is er contact met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Er wordt een gezondheidsvragenlijst  afgenomen. Diverse leefstijl- en gezondheidsitems komen in de onderzoeken aan bod.

 

Gezondheidsonderzoek

IRun2BFit

Met een vakoverstijgend programma op school laat IRun2BFit jongeren in acht weken ervaren hoe het voelt wanneer zij gezond leven en een betere conditie krijgen. Door middel van theorielessen en looptrainingen kunnen uw leerlingen na acht weken een aantal kilometers hardlopen. IRun2Bfit sluit af tijdens een hardloopevenment bij u in de buurt. 

De hardlooptrainingen zijn ontwikkeld door oud-marathonloper Gerard Nijboer.

IRun2BFit

JouwGGD.nl

JouwGGD.nl is de jongerenwebsite van GGDén in Nederland. De GGD Fryslân is er ook bij aangesloten. De website is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. Op de site is betrouwbare informatie te vinden over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. De informatie is (medisch) gecheckt door professionals. Alles wat jongeren op de site doen is anoniem. Alleen de arts of verpleegkundige van de GGD leest het. De GGD zal nooit zonder toestemming gegevens aan anderen verstrekken.
JouwGGD.nl

Leefstijl

De methode Leefstijl is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep.

Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker.

De methode Leefstijl is breed toepasbaar en moedigt ook een gezonde leefstijl aan.

 

Leefstijl

Schooljudo

Het sportprogramma Schooljudo bestaat uit kant en klare judolessen op school in echte judopakken op een echte judomat. Het programma biedt de mogelijkheid voor leerlingen om na afloop nog eens 6 gratis judolessen te volgen in de buurt.

Tijdens de lessen wordt er (met een speciaal lespakket) hard gewerkt aan de 7 waarden:

 • Vertrouwen
 • Respect
 • Discipline
 • Weerbaarheid
 • Beheersing
 • Samenwerken
 • Plezier

Leerlingen ontvangen na de lessen een diploma en een flyer met informatie over Judolessen in de buurt.

Doel van het programma is het verbeteren van de sociale en motorische vaardigheden van leerlingen en kinderen laten beleven in sport en bewegen.

7 redenen om voor Schooljudo te kiezen

 • Schooljudo sluit aan op het antipestbeleid
 • Schooljudo staat op de menukaart van Gezonde School
 • Bij een langere commitment wordt een extra korting in rekening gebracht
 • Een commitment van meerdere jaren bespaart de organisatie tijd   
 • Schooljudo draagt bij aan een veilig schoolklimaat
 • De school krijgt een gevelbordje cadeau wanneer ze zich committeren an de 7 waarden
 • Leerkrachten beoordelen Schooljudo met een 9!
Schooljudo

Special Heroes

Special Heroes laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar. In het programma staan de leerlingen centraal. Afhankelijk van hun wensen worden sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal tot hockey, van atletiek tot korfbal, of wat dacht je van dansen en boogschieten?
Special Heroes

Test je Leefstijl

De jongerensite Testjeleefstijl.nl en de bijbehorende site met leefstijltest Testjeleefstijl.nu zijn een initiatief van de Stichting Testjeleefstijl in samenwerking met TNO. De stichting wil met deze site een betrouwbare vraagbaak zijn voor jongeren op het gebied van gezondheid, gevoel, drank, drugs en seksualiteit en andere vragen waar jongeren tussen de 12 en 25 soms mee zitten. Het betreft vaak vragen waar ze in eerste instantie niet mee naar ouders of school gaan, of zelfs niet met vrienden bespreken.

Testjeleefstijl wil gedegen en objectieve informatie geven over een veelheid van onderwerpen en hiermee een veilige baken zijn op internet.

 

Test je Leefstijl

Vertrouwenspersoon GGD Fryslân

Elke school heeft een klachtenregeling (wettelijk verplicht). Ook klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en pesten vallen hieronder. De school is aangesloten bij een klachtencommissie en elke school heeft een contactpersoon en een vertrouwenspersoon.

Kind en/of ouder/verzorger kunnen vrijuit met de vertrouwenspersoon spreken en een klacht voorleggen. Een aantal scholen heeft een overeenkomst gesloten met GGD Fryslân om de functie vertrouwenspersoon op zich te nemen. Deze functie wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundigen.

Vertrouwenspersoon GGD Fryslân

Voorlichting en advisering door JGZ

Het team van de Jeugdgezondheidszorg kan over diverse thema's voorlichting en advisering geven aan ouders en scholen.

Het team van de Jeugdgezondheidszorg kan er ook voor zorgen dat er een overleg met andere zorgprofessionals wordt opgestart.

Voorlichting en advisering door JGZ

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN