Informatie aan ouders

Informatie aan ouders

De school verstrekt aan ouders mondelinge/schriftelijke (digitale) informatie over activiteiten, risico’s en afspraken met betrekking tot roken, alcohol, drugs en/of energy drankjes via de website, nieuwsbrief, posters, schoolgids en tijdens mentorgesprekken. GGD kan hierbij ondersteunen.

De school stelt een goed genotmiddelen reglement op dat duidelijk aangeeft welke regels er zijn en voor wie de regels gelden en communiceert hierover. Mogelijk als onderdeel van het programma gezonde school en genotmiddelen. Mogelijk met ondersteuning van VNN bij opzetten of aanpassen van reglement. Docenten en ander personeel geven het goede voorbeeld aan de leerlingen. door bijvoorbeeld niet te roken of alcohol te drinken in het zicht van de leerlingen. Ook niet op schoolfeest en schoolkamp (alle activiteiten op gebied van preventie van roken, alcohol en drugs zijn vastgelegd in het schoolplan).Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN