Frisse start

Frisse start
Speciaal voor de brugklas is de interventie Frisse Start ontwikkeld. Frisse Start sluit aan op de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Deze richt zich daarbij op het stellen van en sociale norm (roken, drinken en blowen is niet iets wat erbij hoort en de de meeste leerlingen van de brugklas dit ook nog niet) en het vermogen keuzes te maken. Het programma duurt 4 lesuren. Het bestaat uit een werkboek voor leerlingen en een docentenhandleiding.  Een verplichte training gaat er aan vooraf.

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN