Relaties en seksualiteit

Respectvol met elkaar omgaan, weerbaar zijn, het ontwikkelen van normen en waarden, aan kunnen geven wat ze wel en niet prettig vinden, op een Gezonde School raken leerlingen vertrouwd met het thema relaties en seksualiteit. Ze krijgen betrouwbare informatie en durven eerder vragen te stellen over seksualiteit.

Aanbod Sense

De website www.sense.info informeert jongeren tot 25 jaar over relaties en seksualiteit. Er is informatie over diverse onderdelen, zoals het lichaam, anticonceptie, veilig vrijen, zwangerschap, seksuele diversiteit, cultuur en geloof en soa's.

Via de website kunnen jongeren ook terecht op een jongerenspreekuur (gratis en anoniem) dat wordt uitgevoerd door de noordelijke GGD'n (Sense Noord)

Eventueel kan ook een soa-test worden gedaan. Ook is er de mogelijkheid online vragen te stellen (chatfunctie)

 

Aanbod Sense

Be loved

De methode is bedoeld voor het Christelijk (orthodox) onderwijs. Aan de orde komen:

 •  normen en waarden
 •  eigen verantwoordelijkheid
 •  pornografie 
 •  seksuele diversiteit

Veel nadruk op online. 

Be loved

Boys R Us

Boys R Us´ is een spel voor jongens over relaties en seksualiteit. Jongens doen vaak alsof ze alles al weten over seks, maar stiekem hebben zij er ook vragen over en weten ze echt niet alles. Ze weten bijvoorbeeld vaak weinig over meisjes en het vrouwelijk lichaam.'Boys R Us' is een bordspel voor jongens tussen de 10 en 16 jaar en kent twee spelniveaus. Het spel is gericht op kennis, zelfreflectie, het begrijpen van de invloed van vrienden en de media, het omgaan met relaties, communiceren met meisjes, voorkeuren, wensen en grenzen en het leren praten over intimiteit, seksualiteit en relaties.
Boys R Us

Buiten de lijnen

Buiten de lijnen is een verdieping op het Vlaggensysteem. Het past de methodiek van het Vlaggensysteem toe op de kwetsbare kinderen en jongen. Het gaat daarbij om jongeren met een beperking of jongeren die een seksueel trauma hebben meegemaakt. Professionals die werken met deze jongeren, krijgen extra hulpmiddelen aangereikt om seskueel gedrag in te schatten, bespreekbaar te maken en er vervolgens adequaat op te reageren. Gender en cultuur krijgen speciale aandacht.
Buiten de lijnen

Can you fix it?

Can You Fix It?’, het online spel over liefde, seks en relaties, heeft van het nationale Centrum Gezond Leven de erkenning ‘goed onderbouwd’ gekregen. Met dit spel leren jongeren op tijd hun grenzen aan te geven wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen.

De erkenning bevestigt dat dit e-learning-instrument is ontwikkeld op basis van effectieve modellen voor gedragsverandering bij jongeren. Docenten en voorlichters kunnen de game gebruiken in hun lessen over relaties en seksualiteit, maar jongeren kunnen de game ook zelf spelen op Sense.info. 

17% van de meisjes en 5% van de jongens tussen de 12 en 25 jaar is wel eens gedwongen om seksuele dingen te doen of toe te staan (onderzoek Seks onder je 25e van Rutgers en Soa Aids Nederland, 2012). De grootste risicogroep vormen jongeren tussen de 12 en 18 jaar. ‘Can You Fix It?’ richt zich op deze jongeren. De game bestaat uit filmpjes waarin de omgang tussen jongeren een wending krijgt die niet prettig is voor tenminste één van beide. Van tevoren kies je het perspectief van één van de hoofdpersonen. Je hoort vervolgens de gedachten van die persoon gedurende het filmpje. Als je vindt dat de grens van jouw personage is bereikt, klik je op de Fix-It knop. Zo beïnvloed je de afloop van het filmpje.

De game sluit goed aan bij de het onderdeel Wensen en grenzen van Lang leve de liefde. 

Can you fix it?

De koffer in ...

De anticonceptiekoffer is een handig hulpmiddel om voorlichting te geven over verschillende vormen van anticonceptie. Het is bedoeld voor jongeren of jongvolwassenen. De anticonceptiekoffer is vernieuwd en bevat alle in Nederland verkrijgbare anticonceptiemiddelen plus glijmiddel en een zwangerschapstest.
De koffer in ...

Escaperoom het stopt bij jou

De educatieve escaperoom Het stopt bij jou is erkend als gezonde school-activiteit voor het thema Relaties en Seksualiteit. De escaperoom is ontwikkeld door Weerbaar in Seksualiteit en maakt shame-sexting op een interactieve manier bespreekbaar.

Leerlingen binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs leren - al spelenderwijs - hoe te handelen als ze een naaktfoto doorgestuurd krijgen. De leerlingen krijgen zicht op de impact en invloed van hun eigen handelen. Na het spelen van de escaperoom vindt er een nabespreking plaats. De escaperoom wordt op locatie aangeboden en heeft de duur van een lesuur (50 minuten). 

Escaperoom het stopt bij jou

Fier Academy

De Fier Academy heeft een breed aanbod in voorlichting en  deskundigheidsbevordering op alle  expertisegebieden van Fier!. De expertisegebieden zijn:

 • (Cyber)pesten
 • Loverboys
 • Sexting
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Ouderenmishandeling
 • Omgaan met sociale media
 • Mensenhandel
 • Seksualiteit en relaties
 • Groepsdruk

 

Ook maatschappelijke ontwikkelingen of een vraag die gesteld wordt, kan een aanleiding zijn om een aanbod te ontwikkelen.

Heeft u een specifieke vraag of ondersteuning nodig op een van onze expertise gebieden neem dan gerust contact op via de website.

Fier Academy

Gastlessen Seksuele en Relationele vorming

Voorlichters van Centrum Seksuele Gezondheid Noord Nederland (SGNN) verzorgen trainingen voor professionals op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook verzorgen de voorlichters van SGNN ouderbijeenkomsten aan opvoeders waarbij allerlei thema’s op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele opvoeding aan bod komen. Zowel de training als ouderbijeenkomst wordt op maat aangeboden.

Training voor professionals

SGNN biedt trainingen voor professionals uit het onderwijs, de gezondheidszorg, jeugdzorg en kinderopvang. Tijdens de training wordt er aandacht besteed aan:
 • de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren
 •  het duiden van normaal en afwijkend seksueel gedrag (vlaggensysteem en meldcode)
 • hoe je als professional om kunt gaan met situaties waarin seksualiteit een rol speelt (casuïstiek)
 •  visie, uitgangspunten en regels voor beleidsvoering op het thema seksuele en relationele vorming
 • beschikbaar lesmateriaal om als professional zelf voorlichting te geven 
Ook is het mogelijk om een docententraining te volgen over het lespakket “lang leve de liefde”, “lentekriebels” of “let’s talk” ( voor deze materialen zie de lespakketten).

Ouderbijeenkomsten

SGNN geeft tijdens ouderbijeenkomsten informatie aan opvoeders over de seksuele en relationele opvoeding van hun kinderen. Dit bieden we aan op scholen, jeugdcentra, kinderopvang en organisaties voor jeugd en gezin. Tijdens een ouderbijeenkomst wordt er ingegaan op de seksuele gezondheid en seksuele ontwikkeling, seksuele opvoeding, casuïstiek en internetgebruik van kinderen en jongeren. Opvoeders kunnen ervaringen en tips met elkaar uitwisselen.

Invulling gastlessen

Er zijn verschillende mogelijkheden om invulling aan deze gastlessen te geven:
 1. Seksuele voorlichting: Anticonceptie en Soa
  Bescherming tegen (ongewenste) zwangerschap en soa, oefenen om grenzen en wensen aan te geven
 2. Seks en zo: Hoe maak je seks nog leuker?
  Aandacht voor de positieve kanten van relaties en seks
 3. Rondje Seksualiteit: praten over seksualiteit
  Jongeren praten en discussiëren over hun ei­gen normen en waarden met betrek­king tot seksualiteit
 4. Boystime!
  Door op een leuke en interactieve wijze met jongens over seksualiteit te praten, worden zij gestimuleerd zich te verdiepen in hun rol als jongen nu en als man straks en in een (liefdes)rela­tie
 5. Girlstime!
  De meiden worden op een leuke en interactieve wijze gestimu­leerd om na te denken over hun rol als meisje nu en als vrouw straks en in een (liefdes)relatie
 6. Zwanger en dan?
  Wat kan een jonge meid doen als zij op jonge leeftijd onbedoeld zwanger raakt?
 7. Cyberseks
  Jongeren krijgen inzicht in eigen en andermans grenzen tijdens het internetgebruik, hoe ga je veilige en respectvolle contacten aan via sociale media
 8. Seksuele diversiteit
  Doel van deze les is om meer respect en tolerantie te creëren ten opzichte van mensen met homo-,lesbische, bi-, of ransgendergevoelen
De gastles kan aanvullend op het lespakket Lang Leve de Liefde worden gegeven.
Gastlessen Seksuele en Relationele vorming

Gezondheidsonderzoek

Op verschillende momenten in de schoolperiode is er contact met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Er wordt een gezondheidsvragenlijst  afgenomen. Diverse leefstijl- en gezondheidsitems komen in de onderzoeken aan bod.

 

Gezondheidsonderzoek

Girls talk/Make a move

Training over seksualiteit en weerbaarheid.Alleen voor jongens of voor meiden. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur. Met actieve opdrachten en het uitproberen van nieuwe situaties. Gericht op positief gedrag. 

Thema's zijn: 

 • flirten, versieren
 • veilige seks
 • wensen en grenzen
 • online/offline risico's

Er is een + versie voor licht verstandelijke beperking.

Girls talk/Make a move

Girls’ Choice

Het bordspel 'Girls' Choice, wensen en grenzen in intimiteit' is gericht op empowerment van meiden van 10-13 jaar (basisspel) en ouder. Het spel moedigt meisjes aan om na te denken over verschillende vragen.

Het spel bestaat uit opdrachten, zoals een rollenspel, een algemene vraag, een persoonlijke vraag of een non-verbale oefening. Het spel is ontwikkeld om te gebruiken als aanvulling op voorlichtingsprogramma's of lessen seksuele en relationele vorming en kan ook worden gebruikt in buitenschoolse settings zoals in club- of buurthuizen.
Girls’ Choice

Ik ben van mij

k ben van mij!’ is een methode om op school te gebruiken. Speciaal voor het VO (VMBO – VWO) en MBO is een lessenreeks ontwikkeld in samenwerking met de Respect Education Foundation. Dit lespakket bestaat uit vier lessen en is bedoeld voor leerlingen van 14-18 jaar.

De lessenreeks past binnen thema’s als seksuele ontwikkeling, sociale veiligheid en actief burgerschap. Ook sluit het aan bij kerndoel 43.

Over de lessenreeks

Jongeren maken kennis met de seksregels en de invloed van stereotypering en dubbele moraal. Zij leren om een standpunt over deze thema’s in te nemen en kunnen en durven zich hierover ook uit te spreken. Ze ervaren dat ze zelf ‘nee’ kunnen zeggen en dat kleine acties en opmerkingen het verschil kunnen maken in het ontdekken van de eigen wensen en grenzen en die van anderen.

Zowel docenten als mentoren kunnen de lessen geven.

De lessenserie staat op de site van Lesson Up.

Ik ben van mij

Je lijf, je lief

‘Je Lijf, je Lief!’ is een lesprogramma dat tot doel heeft relationeel en seksueel gezond gedrag te bevorderen bij leerlingen in het praktijkonderwijs. Het lesprogramma is in ontwikkeld door de GGD Amsterdam en Movisie.

 Op deze pagina krijgt u meer informatie over het lesprogramma en kunt u een digitale versie downloaden van de docentenhandleiding 'Je lijf, je lief! Lesprogramma voor het praktijkonderwijs over wensen en grenzen in relaties en seks'. (3e druk, juli 2016) en de bijbehorende materialen.

Doelstelling

De doelstelling van het lesprogramma is het ondersteunen van jongeren om de eigen wensen en grenzen en die van de ander op het gebied van seksualiteit beter te herkennen en te respecteren.

Voor wie is het lesprogramma bedoeld?

Het lesprogramma is bedoeld voor eerste en/of tweedejaars-leerlingen uit het praktijkonderwijs. Het programma wil jon-gens en meiden vaardigheden aanreiken om beter te communice-ren over wensen en grenzen en seksualiteit, om grenzen te herkennen bij zichzelf en anderen en daarmee om te gaan.

Inhoud lesprogramma

Het lesprogramma bestaat uit vijf lessen waarin telkens een thema rondom seksualiteit, wensen en grenzen aan de orde komt. De thema’s zijn: eigen wensen herkennen en aangeven; eigen grenzen herkennen en aangeven; wensen en grenzen her-kennen bij de ander; grenzen van de ander respecteren en groepsdruk.

Bijscholing voor docenten

Naast deze handleiding en de materialen die deel uitmaken van de lessenserie, is er een bijscholing voor docenten ont-wikkeld. Het is van belang dat docenten deze bijscholing volgen voordat zij de lessen gaan geven en dat zij de lessen zorgvuldig voorbereiden. De bijscholing duurt een dagdeel. Movisie biedt deze bijscholing aan in het open aanbod als een train-de-trainer.

Informatie bij Movisie Trainingsbureau, 030-7892222. Voor de regio Amsterdam wordt bijscholing gegeven door de GGD Amsterdam. Informatie via egz@ggd.amsterdam.nl.

Je lijf, je lief

JouwGGD.nl

JouwGGD.nl is de jongerenwebsite van GGDén in Nederland. De GGD Fryslân is er ook bij aangesloten. De website is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. Op de site is betrouwbare informatie te vinden over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. De informatie is (medisch) gecheckt door professionals. Alles wat jongeren op de site doen is anoniem. Alleen de arts of verpleegkundige van de GGD leest het. De GGD zal nooit zonder toestemming gegevens aan anderen verstrekken.
JouwGGD.nl

Kikid

Theater en trainingen middelbaar onderwijs.

Alle activiteiten van Kikid zijn erop gericht jongeren te laten voelen dat ze precies goed zijn zoals ze zijn. We maken hen bewust van de enorme kracht en invloed die ze hebben. De kracht om gelukkig en succesvol te zijn. Als jongeren hiervan bewust zijn, maken ze betere keuzes.

Kikid ontwikkelt projecten waarbij er een open en oprechte dialoog wordt aangegaan met jongeren, over thema’s die in hun leven een belangrijke rol spelen. Voorbeelden van deze thema’s zijn:

De theatervoorstelling Benzies en Bitches met de aanvullende weerbaarheidstraining is een erkende methode. 

Kikid

Lang Leve de Liefde

Lespakket over relaties (wensen en grenzen), veilig en onveilig vrijen (anticonceptie en
soa's) en seksuele diversiteit.

De lessen bestaan uit diverse werkvormen.

Lang Leve de Liefde

Lang leve de liefde, seksuele diversiteit

Jongeren met homoseksuele gevoelens durven hier vaak op school niets van te laten merken. Veel leeftijdsgenoten keuren homoseksualiteit af. Sinds 1 december 2012 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Met de lesbrief kunnen scholen aandacht besteden seksuele diversiteit en homoacceptatie. De lesbrief is een verdiepingsles bij het lespakket Lang leve de liefde, onderbouw (vmbo, havo, vwo). De lesbrief bestaat uit achtergrondinformatie en een uitgewerkte les over seksuele diversiteit, leerlingenmateriaal, het filmpje "coming out."

De lesbrief seksuele diversiteit is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief.

Lang leve de liefde, seksuele diversiteit

Leefstijl

De methode Leefstijl is een programma om structureel en preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in de groep.

Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten met activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar), basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en beroepsonderwijs. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker.

De methode Leefstijl is breed toepasbaar en moedigt ook een gezonde leefstijl aan.

 

Leefstijl

Leerlijn seksuele vorming

In de leerlijn seksuele vorming zijn de wettelijk verplichte kerndoelen vertaald naar lesdoelen voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Sinds 1 december 2012 zijn de thema's eksualiteit en seksule diversiteit expliciet opgenomen in de kerndoelen. Daarmee is het belang van relationele en seksuele vorming erkend.

Over de leerlijn:

De leerlijn seksuele vorming is een leidraad voor scholen, waarin de wettelijk verplichte kerndoelen vertaald zijn naar ontwikkelingsgerichte doelen voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De school is vrij om zelf keuzes uit de doelen en lesmaterialen te halen.

De leerlijn bestaat uit 5 thema's:

 • lichamelijke ontwikkeling
 • voortplanting
 • relatievorming en diversiteit
 • (online) seksueel gedrag en weerbaarheid
 • veilige seks
Leerlijn seksuele vorming

Lief, lijf en leven

Een voorlichtingsfilm over seksualiteit voor jongeren met een verstandelijke beperking. Kijkend naar de seksuele gezondheid van mensen met beperking kun je stellen dat de huidige sitatie nog verre van ideaal is. Zij lopen een groter risico om slachtoffer te worden van misbruik, zo blijkt uit onderzoek.

Veel mensen met een verstandelijke en communicatieve beperking hebben een gemis aan kennis over  het eigen lichaam. De box wil een bijdrage leveren aan het vergroten van die kennis.

De box bestaat uit 4 voorlichtingsfilms en 40 praatplaten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • kennis over het eigen lichaam
 • mogelijkheden en gevaren van sociale media
 • seksueel misbruik
 • loverboys
 • weerbaarheid
Lief, lijf en leven

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN