To game or not to game

To game or not to game
In de video: To game or not to game kruipt de kijker in de huid van een gamer, zijn ouders en de vriendin van de gamer. Het drieluik is gemaakt om begrip te kweken wanneer binnen een gezin sprake is van overmatig gamen. Begrip vormt een betere basis om een gesprek te voeren dan ruzie maken. De film is gemaakt voor ouders, jongeren en partners van problematische gamers en kan door professionals worden ingezet bij hun activiteiten. Iedere video van het drieluik duurt ongeveer vijf minuten. De video laat een ochtend zien bij een gezin van twee gamers. Kruip in de huid van de gamers, partner en ouders om een compleet verhaal te krijgen. De video laat zien waar misverstanden en irritaties ontstaan tussen gamers en niet-gamers. De bedoeling van de video is om hierover in gesprek te gaan.

Specificaties

  • Doelgroep:
    jongeren, ouders
  • Uitgever:
    Trimbos Instituut
  • Kosten:
    gratis download
  • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN