VO Veiligheidsmanager

VO Veiligheidsmanager
Een school moet veilig zijn voor personeel én leerlingen. De ARBO wet is vooral voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel. De veiligheidsmanager stelt juist de leerling centraal.

Specificaties

  • Doelgroep:
    Leerlingen van het Voortgezet Onderwijs
  • Kosten:
    gratis
  • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN