Ondersteuningspakket Schoolfeesten

Ondersteuningspakket Schoolfeesten

Jongeren kunnen ook tijdens schoolfeesten worden blootgesteld aan te hard geluid en risico's lopen op blijvende gehoorschade.  Het ondersteuningspakket bestaat uit:

  • Document voorkomen van gehoorschade
  • Oordoppenautomaat
  • Decibelmeter

Bekijk hier de beschikbare materialen

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN