Fysieke veiligheid

Door samen met leerlingen aandacht te besteden aan risico’s en veiligheid in de schoolomgeving, creëert een Gezonde School een veiliger klimaat. Onderwerpen die hierbij horen zijn veiligheid van het schoolgebouw, het schoolplein en tijdens praktijk- en gymlessen, verkeersveiligheid en brandveiligheid. 

Charge your brainzzz

Charge Your Brainzzz is een lespakket om gezond slaapgedrag te stimuleren. Jongeren zijn een kwestbare groep voor ingezond slaapgedrag in deze tijd van internet, gamen en mobiele telefoons. Ze hebben vaak slaaptekort inclusief bijbehorende gevolgen als slechte schoolprestaties, depressieve stemmingen en gedragsproblemen. Met Charge Your Brainzz leren jongeren over het belang van slapen en worden zij gestimuleerd hun eigen slaapgedrag te verbeteren.

Het lespakket is ontwikkeld door de Hersenstichting. Het lespakket sluit aan bij de bestaande (biologie) lesstof over de hersenen, zenuwen en waarneming. Charge Your Brainzzz is goed onderbouwd en ontwikkeld met input van leerlingen en docenten. Scholen kunnen het lesprogramma zelfstandig uitvoeren in de klas.

Charge your brainzzz

Coronavirus praatplaten

De Corona Praatkaarten helpen begeleiders, verzorgers, docenten en trainers met hun cliënten of cursisten in gesprek te gaan over het Coronavirus, te onderzoeken wat hun kennis daarover is en de juiste informatie en instructies over te dragen. Met behulp van de Praatkaarten kunnen afspraken gemaakt en uitgelegd worden. Dat geeft duidelijkheid en rust, neemt angst weg en helpt verspreiding van het virus te voorkomen!

Inhoud koffer
De koffer bevat 7 kunststof doosjes met ieder 27 Praatkaarten.  Verder bevat de koffer zeven praktische handleidingen.

Coronavirus praatplaten

Gooutplugin

Op deze site staat informatie over uitgaan en het beschermen van gehoor.

Gooutplugin

Hoortest.nl

Jongeren kunnen hun gehoor snel en makkelijk online checken met de Oorcheck hoortest.

Hoortest.nl

Ondersteuningspakket Schoolfeesten

Jongeren kunnen ook tijdens schoolfeesten worden blootgesteld aan te hard geluid en risico's lopen op blijvende gehoorschade.  Het ondersteuningspakket bestaat uit:

  • Document voorkomen van gehoorschade
  • Oordoppenautomaat
  • Decibelmeter

Bekijk hier de beschikbare materialen

Ondersteuningspakket Schoolfeesten

Oorcheck

De website Oorcheck.nl geeft informatie over gehoorschade en hoe je dat kunt voorkomen. Je kunt er een zelftest doen en vindt er informatie over bijvoorbeeld goede oordoppen.
Oorcheck

Voorlichtingsles gehoorschade

Voorlichtingsles over het gehoor en gehoorschade.

Voorlichtingsles gehoorschade

Wheeliepop app

Veilig Verkeer Nederland heeft vandaag een game gelanceerd die jongeren bewuster maakt van het gevaar van smartphonegebruik tijdens het fietsen.

In opdracht van de gezamenlijke provincies (IPO) is de game WheeliePop ontwikkeld. Hiermee wordt het bewustzijn van het gebruik van de telefoon op de fiets spelenderwijs vergroot met als doel een bijdrage te leveren aan een daadwerkelijke gedragsverandering bij jongeren. Zo fiets je langs weilanden, over wegen door de stad en zelfs over een lopende band in een fabriek. Daarbij ontwijk je alle obstakels die je onderweg tegenkomt en krijg je appjes of telefoontjes. De uitdaging is om dit te negeren.

De game is ontwikkeld voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Jongeren in deze leeftijdscategorie zijn een risicogroep. Zij zijn vaker slachtoffer in het verkeer doordat zij zich laten afleiden door hun smartphone. Hier liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag zoals het toenemen van risicogedrag bij pubers en de invloed van vrienden die op deze leeftijd belangrijk wordt. Maar ook fietsen de middelbare scholieren langere afstanden dan basisschoolkinderen. Het is aannemelijk dat smartphone gebruik op de fiets een grote oorzaak is van de vele ongevallen. Uit onderzoek bij deze doelgroep is gebleken dat in bijna 25% van de duur van de fietsrit de smartphone wordt gebruikt, om te Snapchatten, Whatsappen en te Spotifyen. WheeliePop leert jongeren dat goed opletten in het verkeer belangrijk is en dat telefoon een afleidende factor is.

Het IPO heeft de game vooraf getest op jongeren tussen 12 en 16 jaar. Het blijkt dat het spelen van de game een bijdrage levert aan een beter besef van het risico van smartphonegebruik op de fiets. Na het spelen is onderzocht of deze jongeren anders handelen tijdens het fietsen. WheeliePop zorgt er voor dat spelers minder vaak vinden dat even snel een bericht beantwoorden op de fiets best kan. Met deze game willen provincies en Veilig Verkeer Nederland een invulling geven aan het convenant ‘Veilig gebruik smartphones in het verkeer’ dat zij samen met andere overheden en maatschappelijke partijen sloten. Het doel van het op 6 september gesloten convenant is dat het verkeerd gebruik van smart-devices in het verkeer drastisch afneemt.

De game is gratis beschikbaar via Google Play en via de Appstore.

Voor meer informatie:

Veilig Verkeer Nederland; woordvoering José de Jong 06-25031715, pers@vvn.nl

Interprovinciaal overleg; woordvoering Sander Hage 0628901218, shage@ipo.nl

Wheeliepop app

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN