Middelbare scholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Met een vignet laat u aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat u gezondheid op uw school belangrijk vindt. Bovendien verbindt u met het vignet losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak. Het vignet Gezonde School voor het voortgezet onderwijs bestaat uit vijf thema’s waar u certificaten voor kunt behalen.

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN