Gezonde School Fryslân

No video selected.

Meer over de aanpak Gezonde School Fryslân en het Vignet Gezonde School kunt u hier lezen. 

 

Samen werken aan een gezonde en veilige school

De Gezonde School Fryslân is een werkwijze om op school en binnen de kinderopvang structureel aandacht te besteden aan de diverse gezondheidsthema's. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 

De school staat centraal

De Gezonde School Fryslân is een vraaggerichte werkwijze en  sluit daardoor zoveel mogelijk aan bij de vragen en behoeften van de school of kinderopvang op het gebied van de aanpak van de diverse gezondheidsthema's  en veiligheid.

 

Aanpak van gezondheidsthema's benaderen vanuit meerdere invalshoeken

Activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering zijn pas echt effectief  als ze bestaan uit een mix van verschillende strategieën die zich uitstrekken over een langere periode. De activiteiten richten zich op de pijlers: beleid, educatie, omgeving en zorg/signalering. Deze 4 pijlers vindt u terug op deze website bij het aanbod van de verschillende gezondheidsthema's.

GSmodel

 

Planmatig en structureel

De school/kinderopvang  kan van GGD Fryslân gerichte begeleiding krijgen om de gezonde schoolaanpak vorm te geven op de school/kinderopvang. Zo kan de school/kinderopvang ondersteuning krijgen bij het kiezen en prioriteren van de diverse gezondheidsthema's,  advisering om samen een keuze te maken uit het brede aanbod op het gebied van gezondheidsbevordering  en het betrekken van ouders en leerlingen bij de gezonde schoolaanpak. Samen met de school/kinderopvang worden de gekozen prioriteiten en de bijbehorende actviteiten vastgelegd in een gezondheidsplan.  Dit plan maakt onderdeel uit van het schoolbeleidsplan.

 

Regionale samenwerking

Verschillende organisaties in Friesland hebben de handen ineen geslagen om scholen/kinderopvang beter te ondersteunen bij vragen rondom gezondheid en veiligheid op school. Het aanbod van de organisaties vindt u op deze website.

 

 

Wat levert Gezonde School u op?

  • Advies op maat: uw vraag is het uitgangspunt
  • (Cijfermatig) inzicht in de gezondheid en leefstijl van leerlingen
  • Inzicht in wensen en prioriteiten van de school
  • Overzicht van gezondheidsthema's en activiteiten
  • Continuïteit door verankering in schoolbeleid
  • Intern draagvlak voor gezondheid
  • Waardering van ouders voor uw gezonde en veilige school
  • Samenhang tussen gezondheidsactiviteiten
  • En uiteindelijk:  Gezonde leerlingen presteren beter!

 Niet méér doen op het gebied van gezondheid. Maar de tijd en aandacht op de meest effectieve manier inzetten.

Wat zijn de kosten & tijdsinvestering?

GGD Fryslân biedt scholen en instellingen voor kinderopvang ondersteuning aan om gezondheid op een structurele en integrale wijze in te bedden in het schoolbeleid. Voor de financiering hiervan gaan we in overleg met uw gemeente.

De tijdsinvestering is per school verschillend, houd rekening met de tijdsinvestering die u bijvoorbeeld kwijt bent voor het creëren van draagvlak binnen het schoolteam, en het betrekken van medewerkers bij de gezonde schoolaanpak. Kosten komen vooral voort uit het aanschaffen van eventueel lesmateriaal, organiseren van trainingen voor het docententeam en het uitvoeren van activiteiten.

Gezonde School verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak.

 

Vignet Gezonde School

Met het vignet Gezonde School mag uw school zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo gebruiken. Er is een vignet Gezonde School voor het basisonderwijs (po) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Vanaf september 2014 is er ook een vignet voor het voortgezet onderwijs (vo). Het vignet voor een gezonde kinderopvang is nog in ontwikkeling.  Op de website www.gezondeschool.nl vindt u alle informatie over (de aanvraag van) het vignet.

afbeelding vignet GS

 

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN