Wat werkt tegen pesten?

29-05-2018

Wat
Verschillende programma's proberen pesten op school terug te dringen, maar lukt dat ook? Samen met het Trimbos Instituut onderzochten vijf universiteiten een antwoord op deze vraag. Zij toetsten de effecten van tien veel belovende antipestprogramma's.

De tien programma's die zij onderzochten zijn:

  • Kanjertraining
  • KIVA
  • PAD
  • PRIMA
  • SW PBS
  • Taakspel
  • Zippy's vrienden
  • Alles Kidzzz
  • Plezier op school
  • Sta sterk


Bescheiden effect

Een positieve uitkomst is dat de inzet van pestprogramma's pesten binnen 1 jaar kan verminderen. De effecten zijn echter bescheiden. De oorzaak hiervan is dat programma's vaak beperkt worden uitgevoerd door werkdruk, motivatie ed.

 

Rol van de docent

Uit het onderzoek blijkt verder dat de rol van de docent van groot belang is. Een aanbeveling uit het onderzoek is dan ook om meer aandacht voor pesten in de opleiding van de docent. Verder komt uit het onderzoek dat luisteren naar de leerling heel effectief kan zijn. Laat ze bijvoorbeeld in een vertrouwelijk gesprek aangeven of er gepest wordt of niet. Met die informatie kan de school een effectief programma uitkiezen.

Voortgezet onderwijs/speciaal onderwijs

Pesten op het voortgezet en speciaal onderwijs is een groot probleem waarvoor in dit onderzoek nog geen effectieve oplossing is gevonden. De aanpak is complexer vanwege de schaal van de school, de wisseling van leerkrachten en doordat pesten via sociale media vaak buiten bereik van de leerkracht plaatsvindt.

Conclusie

Kiva, Prima en Taakspel verminderen het pesten. Alles Kidzzz vermindert gedragsproblemen. De meest gebruikte methode 'Kanjertraining' heeft geen invloed op het pesten in het algemeen, maar heeft wel een goed effect op het verminderen van conflicten.

Meer informatie

www.uu.nl

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN