Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

15-10-2019

Stimuleringsregeling
Wilt u als school meer aandacht besteden aan gezonde relaties en seksualiteit? Maak dan gebruik van de nieuwe stimuleringsregeling Gezonde relaties & seksualiteit van Gezonde School!

Voor alle po-, vo- en mbo-scholen die extra aandacht willen besteden aan het thema Relaties en seksualiteit is er een nieuwe stimuleringsregeling. Deze regeling heeft een looptijd van drie jaar. Nog dit jaar kunnen 200 scholen van de regeling gebruik maken. 

Scholen kunnen een bedrag van € 8.000,= besteden aan de inzet van een erkende Gezonde School-activiteit. De school kan het geldbedrag daarnaast inzetten om de taakuren te vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Als een school van de regeling gebruik maakt, volgt de Gezonde School-coördinator een training. Het volgen van de training is een voorwaarde om gebruik te maken van de stimuleringsregeling. 

Scholen die in het voorjaar van 2019 al gebruik hebben gemaakt van het reguliere Ondersteuningsaanbod Gezonde School en hebben gekozen voor het thema Relaties en seksualiteit krijgen voorrang bij de toekenning. Deze scholen kunnen maximaal € 5.000,= per schoollocatie aanvragen, naast de € 3.000,= die zij via het Ondersteuningsaanbod Gezonde School hebben ontvangen.

Scholen kunnen van 14 oktober tot en met 2 december 2019 belangstelling voor de regeling kenbaar maken via www.mijngezondeschool.nl. Op www.gezondeschool.nl/gezonde-relaties-en-seksualiteit staat meer informatie over de stimuleringsregeling, inclusief voorwaarden en andere ‘spelregels’. 

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN