Nieuwe subsidieronde: Ondersteuningsaanbod 2017

27-02-2017

Nieuwe
Wil uw school een Gezonde School worden? Vandaag (15 maart 2017) start een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een bedrag van € 3.000,00. Tot en met 5 mei 2017 kan uw school zich hiervoor inschrijven. Voor het schooljaar 2017-2018 krijgen maximaal 750 schoollocaties ondersteuning.

Ondersteuningsronde 2017

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Het programma Gezonde School heeft daarvoor een ondersteuningsaanbod voor scholen die Gezonde School willen worden. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een bedrag van €3.000,-. Voor het schooljaar 2017-2018 kunnen we aan maximaal 750 schoollocaties ondersteuning bieden. 

U kunt het ondersteuningsaanbod aanvragen van 15 maart tot en met 5 mei 2017 op mijngezondeschool.nl (externe link). De toekenning vindt ook plaats in mei, zodat de school tijdig een Gezonde School-coördinator kan aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema’s kan opnemen in het schoolwerkplan en jaarplan voor het opvolgende schooljaar. 

Voor welke scholen?

Het ondersteuningsaanbod is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Toekenning

Het budget voor ondersteuning is beperkt. Bij overschrijving vindt daarom toekenning plaats aan de hand van een aantal toekenningscriteria die voortkomen uit het programmaplan Gezonde School 2017-2020 (externe link). Er is voorrang voor: 

 • basisscholen met leerlingen uit gezinnen met een lage Sociaal Economische Status (SES), bijvoorbeeld in wijken met een lage SES; 
 • vmbo scholen met aanvragen voor kader;
 • mbo scholen met aanvragen voor niveau 1 en niveau 2; 
 • scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs; 
 • scholen die niet eerder toekenning hebben gekregen in een eerdere ondersteuningsronde; 
 • scholen die kiezen voor de thema’s die prioriteit krijgen; Voeding, Bewegen en sport en Roken.
Het ministerie van EZ en de Hartstichting stellen financiële middelen beschikbaar om het thema Voeding te ondersteunen. Dit betekent concreet dat de helft van het totale budget voor ondersteuning gericht is op het thema Voeding. 

 

Wat houdt het ondersteuningsaanbod in?

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. De Gezonde School-coördinator is nieuw binnen het ondersteuningsaanbod en om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-coördinator hebben. Daarnaast kan de school het bedrag gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School. 

Naast het bedrag van €3000,- krijgen scholen maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Fryslân. Hiervoor moet de school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van GGD Fryslân.

Wat wordt er van scholen verwacht?

 • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-plannen.
 • De coördinator volgt een scholingsdag Gezonde School (najaar 2017).
 • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De school verleent medewerking aan een evaluatie en onderzoek (vragenlijst). 
 • De school voldoet voor 1 mei 2018 aan de voorwaarden van het gekozen themacertificaat en vraagt het vignet Gezonde School aan. De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Of de school beantwoordt voor 1 juni 2018 een aantal verantwoordingsvragen en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning. 

 

Hoe ziet de planning er uit (tot eind 2017)?

 • Scholen kunnen van 15 maart tot en met 5 mei 2017 de school registreren en aanmelden voor ondersteuning. 
 • In de week van 29 mei krijgen scholen bericht of de aanvraag wel of niet is gehonoreerd. 
 • De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het najaar van 2017 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 

 

Ook ondersteuningsaanbod in 2018 en 2019

In de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 komen er vergelijkbare ondersteuningsrondes voor Gezonde School.

Contact

Heeft u een vraag? Mail naar info@gezondeschool.nl onder vermelding van ‘ondersteuningsaanbod Gezonde School 2017’. Of stuur een e-mail naar gezondeschoolfryslan@ggdfryslan.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN