Nieuwe informatieboekjes voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving

27-10-2020

Nieuwe
In Nederland hebben gemiddeld vijf kinderen per schoolklas een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen. Dat zijn jaarlijks 577.000 minderjarige kinderen. Deze kinderen vinden het vaak lastig om over hun thuissituatie te praten. Het Trimbos ontwikkelde een reeks nieuwe informatieboekjes voor (toekomstige) ouders en kinderen van 0-18 jaar om het gesprek hierover te openen.

De informatieboekjes helpen om de problemen van de ouder op een voor het kind begrijpelijke manier uit te leggen en geven aan ouders en kinderen tips hoe ze goed met de situatie kunnen omgaan.

Erover praten, de problematiek van de ouder begrijpen, weten hoe je hier mee om kunt gaan en hoe je steun kunt vragen aan anderen is erg belangrijk voor deze kinderen. Zo kunnen de kinderen opgroeien tot veerkrachtige volwassenen en voorkomt het dat kinderen zelf problemen ontwikkelen. Ook voor de ouders is het belangrijk om gesteund te worden bij de extra uitdagingen binnen de opvoeding van hun kinderen.


Over de boekjes:

De boekjes zijn ontwikkeld met financiering van Stichting Kinderpostzegels. Er zijn ervaringsverhalen en sprekende illustraties toegevoegd. De boekjes zijn interactiever en er is meer aandacht voor de rol van hulpverleners. Er zijn 6 boekjes en 11 informatiekaarten voor ouders en kinderen van verschillende leeftijden. Ze zijn gratis te downloaden.

Meer informatie: www.trimbos.nl

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN