Weer op school | les op afstand

04-05-2020

Weer op school van Les op afstand heeft een overzicht gemaakt van een stappenplan, protocollen, aanbevolen voorzorgsmaatregelen en veel gestelde vragen. Ook kun je zelf vragen stellen.

Verder geeft de site info over het kabinetsbesluit, de besmettelijkheid van kinderen en zijn er verwijzingen naar relevante websites zoals die van de Rijksoverheid, de PO-raad en aanbieders van leermiddelen. Weer op school is bedoeld voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Meer informatie: https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/

Bijna alle leerlingen van Nederland volgen op dit moment (gedeeltelijk) onderwijs vanuit huis. Maar hoe geef je goed onderwijs op afstand aan leerlingen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Of je nu leerkracht bent, docent in het vo of mbo, schoolleider of bestuurder, of een ouder die zijn kind begeleidt bij leren op afstand: voor elk van jullie hebben we specifieke informatie verzameld. Je vindt relevante informatie op onderstaande websites:

  • Voor het po: po.lesopafstand.nl
  • Voor het vo: vo.lesopafstand.nl
  • Voor het mbo: mbo.lesopafstand.nl

Meer informatie: www.lesopafstand.nl

 Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN