Kinderen leren beter als ze bewegen

26-05-2017

Kinderen
Stilzitten tijdens de les, dat is echt geen goed idee. Rekenen en spellen gaan veel beter als de kinderen in beweging zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.
Twee jaar lang werkten leerkrachten van twaalf scholen met het programma 'Fit en vaardig'. De ene helft kreeg op de normale manier les, de andere helft volgde het programma waarbij ze moesten bewegen. Als de kinderen een som hebben uitgerekend dan springen ze de uitkomst van de som. Als ze een lang woord spellen, bewegen ze tegelijkertijd hun armen. Na twee jaar hadden de leerlingen die bewegend leerden een voorsprong op de kinderen die het gewone programma volgden. De onderzoekers verklaren dit als volgt: "Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat er bij regelmatig bewegen nieuwe verbindingen komen tussen hersencellen, er ontstaan zelfs nieuwe zenuwcellen. Daardoor presteer en leer je beter". Volgens de onderzoekers gaat het makkelijker als de beweging bij de taak aansluit. "Als je bijvoorbeeld de tafel van vijf op zegt, spring dan het genoemde aantal, dan leer je nog makkelijker".

Basisschool It Kruirêd in Mûnein is een van de scholen die al met het lesmateriaal Fit en Vaardig werkt. Hoe dat gaat is te zien in het filmpje van Omrop Fryslân

Als het aan de onderzoekers ligt, zullen er volgend jaar meer Friese scholen mee aan de gang gaan. Volgens de leerkrachten in Mûnein werkt de combinatie van bewegen en rekenen goed. Informatie over lespakket en achtergrondinformatie over het onderzoek is te vinden op de site van Fit en Vaardig.

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN